Hoppa till huvudinnehållet
Flera kockar i restarangkök

En stressig arbetsmiljö kan leda till att fysiska och kognitiva problem ökar senare i livet.

Bild: Istock

Arbetsmiljöarbete

Dålig arbetsmiljö ger sämre ålderdom

Dålig arbetsmiljö påverkar inte bara måendet i vardagen utan också långt senare efter pension. Det visar en ny studie som bygger på omfattande data där forskare följt ett slumpmässigt urval svenskar under 40 års tid.

Stress och låg kontroll över arbetsuppgifter och arbetstider ökar risken för kognitiva och fysiska problem senare i livet. Det visar en studie från Jönköpings universitet där 1 800 personer har intervjuats och följts upp under 40 år. Deltagarna har bland annat fått göra minnestester och deras rörlighet och styrka har också undersökts.

– Arbetsstress är verkligen dåligt, både på kort sikt men också på lång sikt, vilket är mindre känt, säger Ingemar Kåreholt, professor i gerontologi (läran om den friska ålderdomen, reds. anmärkning) och projektledare för forskningen.

Kontroll över arbetet spelar stor roll

Av de deltagare i studien som under sitt arbetsliv haft låg kontroll över sin arbetssituation hade närmare 60 procent en kognitiv eller fysisk nedsättning senare i livet.

För att de som arbetar i dag ska få ett friskt åldrande måste man tänka på arbetsmiljön

Studien visade även en viss skillnad mellan könen där män påverkas mer än kvinnor av stress och låg kontroll.

– För att de som arbetar i dag ska få ett friskt åldrande måste man tänka på arbetsmiljön. Det är till exempel väldigt viktigt att man får uppmuntran och stöd och att man får arbetsuppgifter som man känner att man klarar av, säger Ingemar Kåreholt.

FAKTA

Om studien

Studien är en del av forskningsprojektet ”Stress under livet: Vilka samband finns med äldre personers fysiska och kognitiva funktionsförmåga?”. Läs mer

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Mer om arbetsmiljö