Hoppa till huvudinnehållet
Illustration av marionett som använder sax för att skära kontrollerade strängar.

När det formella ledarskapet saknas kan det ge utrymme för starka individer att kliva in, inte nödvändigtvis för att de är mest lämpade, utan för att det finns ett vakuum, menar Thomas Jordon.

Bild: Istock

Arbetsklimat

Så hanterar du mikrostyraren på jobbet

Mikrostyrning på arbetsplatsen kan avslöja djupare utmaningar än bara en besatthet med detaljer. Thomas Jordan, expert på arbetsplatskonflikter, pekar på orsaker som bristande ledarskap och individens tidigare bagage.

De flesta har någon gång varit mitt uppe i en uppgift när en kollega, utan att bli tillfrågad, kommer fram och börjar ge ”hjälpsamma” råd om hur du borde göra. Denna tendens att mikrostyra är inte bara en petig detaljfixering. Den kan också vara ett tecken på djupare personliga och organisatoriska orsaker. Enligt Thomas Jordan, expert på arbetsplatskonflikter, kan den typen av beteende ha sina rötter i individens egen historik.

Porträtt Thomas Jordan
Bild: Privat

– Det finns säkert ett narrativ där, en berättelse om att kollegornas sätt att sköta jobbet inte lever upp till de förväntningar personen tycker att man rimligen kan ha på kvalitet och ansvarstagande. Men det finns förmodligen djupare lager som har att göra med präglingar från tidigare erfarenheter i livet, säger han.

Arbetsplatsens struktur kan också vara en bidragande faktor.

– Om det blir ett jobbigt problem i ett arbetslag att en person kontrollerar sina kollegor skulle jag genast vilja undersöka hur det ser ut med ledarskapet på arbetsplatsen.

I värsta fall börjar folk säga upp sig

Thomas Jordan säger att när det formella ledarskapet är frånvarande kan det ge utrymme för starka individer att kliva in, inte nödvändigtvis för att de är mest lämpade, utan för att det finns ett vakuum.

– Om kollegorna tycker det är obehagligt att sätta gränser, för att de då hamnar i konfrontation och vill undvika det, då är risken stor att kommunikationen och arbetsklimatet försämras. Konsekvensen blir att medarbetarna börjar vantrivas och eventuellt överväger att söka sig till andra jobb.

Men det finns sätt att hantera detta. Ett proaktivt och närvarande ledarskap kan göra stor skillnad, särskilt när det kombineras med regelbundna avstämningsmöten.

– Närvarande ledarskap från någon som har mandat att vara arbetsledare är det allra viktigaste, men också att ha rätt täta avstämningsmöten. Om det saknas psykologisk trygghet är det superviktigt med faciliterande mötesledning, som då mer eller mindre blir ett slags kommunikationsträning. När man har etablerat psykologisk trygghet behövs det inte så mycket mötesledning.

En kultur av låt-gå-ledarskap i en organisation kan exempelvis bädda för dysfunktionellt informellt ledarskap.

Om du känner att du blir mikrostyrd av en kollega är Thomas Jordans råd att tala med någon.

– Prata om situationen med den egna chefen, en HR-specialist, en klok kollega eller vän, en psykolog eller kanske en beteendevetare på företagshälsan.

Thomas Jordan anser att sättet som organisationskulturen är uppbyggd på kan påverka risken för mikrostyrning.

– En kultur av låt-gå-ledarskap i en organisation kan exempelvis bädda för dysfunktionellt informellt ledarskap. En organisationskultur som genomsyras av synsättet att ett gott socialt klimat är centralt för att kunna utföra uppdraget är förstås väldigt gynnsamt.

FAKTA

Det utmärker en mikrostyrare

  • De vill ha kontroll på allt och litar inte på att kollegorna gör sitt jobb
  • De är dåliga på att delegera arbetsuppgifter
  • Om de delegerar slutar det ändå ofta med att de gör om på sitt eget sätt
  • De måste veta allt och frågar ofta om lägesuppdateringar och dokumentation
  • De uppmuntrar inte medarbetare/teamdeltagare att fatta egna beslut
  • De är överdrivet fokuserade på detaljer
  • De är rädda för att misstag ska begås
  • De bestämmer hur uppgifter ska utföras
  • De kör över andra ansvariga och utnyttjar sin position för att kunna bestämma

Källa: Framgångsakademin

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsklimat

Senaste om Mer om arbetsmiljö