Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Hanna Johansson

Stress

Företagen som redan infört mejlregler

Sedan årsskiftet gäller en ny lag i Frankrike som ger anställda rätt att inte läsa mejl efter arbetstid. Men några stora franska företag har redan infört regler kring e-posthantering för att förebygga stress hos de anställda. Ett av dem är telekombolaget Orange.

Tusentals franska arbetsgivare ska nu inleda förhandlingar med löntagarfacken om regler kring mejl. Det är den direkta konsekvensen av den nya och omtalade lagen som trädde i kraft vid årsskiftet. Men flera större företag i Frankrike har föregått lagstiftarna.

La Poste, som är ett helstatligt bolag med omkring 240 000 anställda, tecknade till exempel ett avtal för två år sedan, som ger de anställda ett ökat skydd. Postens personal upplyses till exempel aktivt och regelbundet om att de inte omedelbart måste svara på ett mejl eller på ett sms. Dessutom står det i avtalet att löntagare har rätt att vara onåbara utanför arbetstid.

En liknande regel skrevs in i ett avtal hos däcktillverkaren Michelin förra året. Avtalet hos Michelin innebär att kontrollen av hur de anställda använder den nya tekniken utanför arbetstid ska öka. En hög uppkopplingsfrekvens ska leda till ett varningsbrev, och ett samtal med chefen.

– Målet är att arbetsledningen tvingas att ta ställning till om arbetsbördan är för hög, eller om det finns andra orsaker till att någon jobbar kvällstid, säger Christine Chanussot, fackombud och arbetsledare på inköpsavdelningen på företaget.

Vissa arbetsgivare har beslutat att stänga av sina servers för att personalen inte ska störas på fritiden. Det gäller till exempel banken BPCE där man stoppar e-post mellan klockan 21:00 och 07:00. Detta drastiska beslut föregicks dock av en rad rättsliga konflikter på banken vad gäller personalens arbetstider.

Men det är Orange som framförallt utpekas som en modell vad gäller rätten att logga ut. Telekommunikationsbolaget, före detta France Telecom, väckte före några år sedan stor uppmärksamhet på grund av en rad självmord bland de anställda.

– Men arbetsmiljön här har nu förbättrats avsevärt, säger fackombudet Laurent Riche.

Ett exempel på detta är det avtal som parterna tecknade i september, och som omfattar användningen av ny teknik både på och utanför arbetet.

Det innebär bland mycket annat att bolagets nästan 100 000 anställda inte behöver svara på sms och e-post utanför arbetstid. Men också att de har rätt att logga ut under arbetstid, om de behöver arbetsro.

FLER EXEMPEL

Begränsa användning av jobbmejl

  • Tyska Volkswagen stänger sedan några år tillbaka ner sina servrar under kvällar och helger.
  • Daimler har skapat ett program som informerar när anställda är på semester och i stället styr om meddelanden automatiskt till annan anställd.
  • Program för sortering av mejl så att de anställda på kvällen kan välja att placera mejl i utskickskorgen för leverans först påföljande morgon.
  • Flera stora företag använder sig av en formulering i slutet av mejlen: Mitt mejl kräver inte omedelbart svar.
  • Vissa arbetsgivare uppmuntrar sina anställda att använda andra meddelandesystem än mejl.

(Källa: Le Monde och tidningen Arbetarskydd)

Anna Trenning-Himmelsbach

Mer om Stress

Senaste om Lagar och regler