Hoppa till huvudinnehållet
Belysning

Dagsljus minskar stress och nedstämdhet

En ny forskningssammanställning från Folkhälsomyndigheten visar att dagsljus spelar stor roll för hur vi mår och presterar. En promenad på förmiddagen eller ljusterapi kan öka välbefinnandet.

Dagsljus har positiv inverkan både på hur länge vi sover och på sömnens kvalitet. Dagsljus mildrar också depressioner samt ökar den kognitiva förmågan, enligt Folkhälsomyndighetens rapport. Elektriskt ljus kan inte ersätta dagsljus när det gäller positiva effekter på hälsan. Men det är ändå viktigt att se till att belysningen på jobbet är bra.

– Eftersom vi vistas så mycket inomhus är ljustillgången i bostäder och andra allmänna lokaler såsom skol- och vårdlokaler viktig. Men när städerna förtätas finns det en risk att dagsljuset inomhus minskar, säger enhetschef Agneta Falk Filipsson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Den mörka årstiden ökar hälsobesvär som sömnsvårigheter och depression enligt rapporten. Dessutom blir vi känsligare för blått ljus från mobiler och surfplattor. Det blåa ljuset kan störa sömnen och dygnsrytmen.

För lite dagsljus är enligt ljus- och sömnforskaren Arne Lowden vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet, det största problemet för de flesta av oss, särskilt på vintern när många inte hinner se solen varken på väg till eller från jobbet.

– Det bästa är att gå ut och ta en promenad efter lunch, det brukar jag göra. En ljuspuls efter lunch gör att man vidmakthåller sin hormonrytm, säger han. 

Tidigare har det inte funnits vetenskapliga belägg för att ljusterapi kan minska årstidsbunden depression. Men preliminära resultat från en studie som Arne Lowden gjort visar att 20 minuters ljusterapi om dagen kan ha positiv effekt. I studien har gymnasieungdomar fått prova ljusterapiglasögon varje morgon. Glasögonen ger ifrån sig ett vitt ljus på 1 500 lux vilket kan jämföras med utomhusljus. Preliminära resultat visar att depressionsbesvär, stress, trötthet och sömnproblem minskade hos de ungdomar som uppgett att de hade besvär.

Studien kommer att publiceras i början av 2018.

Mer om Belysning

Senaste om Hälsa