Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Annie Spratt

Belysning

Rum med utsikt behövs på jobbet

Inte bara tillgången till dagsljus på jobbet är viktig för att vi ska må bra. Även möjligheten att titta ut och se vädrets och årstidernas växlingar har betydelse för hur vi mår. Det visar en ny forskningssammanställning från Arbetsmiljöverket.

– Vårt välbefinnande ökar om vi kan titta ut när vi sitter och jobbar. Vi trivs bättre och stressen minskar. Det förhindrar också känslan av instängdhet, sa Arne Lowden, docent vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet när han presenterade forskningssammanställningen vid ett seminarium arrangerat av Arbetsmiljöverket.

Enligt rapporten har också tillgången till dagsljus stor betydelse för hälsan. Många får för lite dagsljus eftersom allt fler jobbar inomhus och tillbringar mer och mer tid framför skärmar och läsplattor.

– Dagsljus reglerar sömn- och vakenhetsrytmen, och dygnsrytmen är väldigt viktig för oss. Den påverkar 50 procent av kroppens celler och deras arbete. Ljuset styr även de humörreglerande centren i hjärnan.

Morgonljuset är det ljus som har allra störst betydelse för vår hälsa. Genom att ta vara på morgonljuset blir vi sömniga på kvällen. Den som inte får tillräckligt med dagsljus blir inte lika trött på kvällen.

– Vi förskjuter vår cykel och går och lägger oss allt senare, sa Arne Lowden.

Dagsljus kan aldrig ersättas av elbelysning eller LED-belysning hur bra den än är. Även den molnigaste novemberdag är det drygt 1000 lux utomhus och bara omkring 300 lux inomhus.

På Arbetsmiljöverket pågår just nu ett arbete med att uppdatera arbetsmiljöreglerna om dagsljus. Kunskapssammanställningen om ljusets betydelse för vår hälsa är en del av det arbetet.

– För arbetsgivare, arkitekter och projektörer är sammanställningen viktig. Man ska planera utformningen och användandet av arbetsplatser så att medarbetare får bra dagsljusförhållande. Men man ska också ta del av ny teknik för att kompensera bristen på dagsljusljus vid de mörka årstiderna, säger Gunnar Åhlander, handläggare på Arbetsmiljöverket.

Dagsljus på arbetsplatsen har tidigare mätts vid en punkt i arbetsrummet. Nu förslås att man ska mäta vid flera punkter i rummet och utgå från personens blickriktning istället. I dag kan man redan i planeringsstadiet mäta hur mycket dagsljus som planeras komma in i ett rum för en bostad eller arbetsplats. I en arbetslokal där dagsljus inte är möjligt är det extra viktigt med dagsljus i lunchrum.

Ladda ner rapporten:

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Belysning

Senaste om Forskning