Forskning

321 artiklar

Här samlar vi nyheter och andra artiklar om arbetsmiljöforskning, vilket är ett av våra drygt 30 sakområden som vi kontinuerligt bevakar.

Chefer saknar beredskap för psykisk ohälsa

2021-05-17

Trots att psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro är chefer ofta dåligt förberedda när en medarbetare drabbas, visar en ny studie. Kvinnliga chefer är bättre än manliga på att anpassa arbetet i förebyggande syfte.

Bakslag vanligt efter stroke

2021-05-05

Anneli Torsfeldt Heikenborn var 32 år, mitt i karriären och gravid i sjätte månaden när hon fick akut havandeskapsförgiftning och högt blodtryck vilket ledde till en massiv hjärnblödning. Precis som för många andra som drabbas av allvarlig stroke har det varit en snårig väg tillbaka.

Nycklar till en lärande organisation

2021-04-27

Att vara en lärande organisation som ständigt utvecklas är nog något som de flesta företag strävar efter. Men hur når man egentligen dit? Forskarna Lotta Dellve och Andrea Eriksson har sammanställt ett antal nyckelfaktorer i en ny handbok.

Kvinnor plågas mer av Zoom-trötthet

2021-04-21

Kvinnor blir mer uttröttade än män av långa och många Zoom-möten, enligt en ny studie. En förklaring kan vara att kvinnor har svårare att se sig själva i bild än vad män har.

Ohövligt beteende kan smitta av sig

2021-04-20

Ohövligt beteende riskerar att smitta av sig och kan sätta sig i organisationskulturen på en arbetsplats, visar en ny avhandling. Men det går att motverka ohövlighet genom att ha en dialog med medarbetarna om hur man vill att kommunikationen och bemötandet ska se ut på jobbet.

Så har hemarbetet under pandemin fungerat

2021-04-19

Hemarbetandet under coronapandemin har varit både på gott och ont, visar en rapport från Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak. De som haft bra förutsättningar för att jobba hemifrån har fått en bättre arbetsmiljö, medan andra utsatts för risker och känt sig socialt isolerade.

Samma yrke men olika arbetsmiljö

2021-04-16

Kvinnor rapporterar belastningsbesvär i dubbelt så hög grad som män. En förklaring är den könsuppdelade arbetsmarknaden i Sverige, men det är inte hela sanningen. Även i branscher där könsfördelningen är jämn drabbas kvinnor betydligt oftare av värk i kroppen, enligt en ny studie.

Nära kontakter på jobbet ökar risken för svår covid

2021-04-06

Sjuksköterskor och trafiklärare är exempel på yrkesgrupper som riskerar att bli svårt sjuka och inlagda på sjukhus för covid-19. Det visar en ny studie från Arbets- och miljömedicin i Stockholm.

Utlandsfödda blir oftare utsatta för mobbning

2021-03-26

När en arbetsplats inte fungerar ökar risken för mobbning. Någon blir syndabock och behandlas illa, ignoreras och utesluts. En studie vid Linköpings universitet visar att den som är utlandsfödd löper tre gånger större risk att drabbas på sin arbetsplats.

Kvinnor har huvudansvaret hemma trots sjukskrivning

2021-02-24

Kvinnor som är sjukskrivna på grund av stress vittnar i en ny studie om att de ofta har huvudansvaret för hushållsarbete och familj under sjukskrivningen. Det försvårar återhämtningen och därmed också återgången i arbete.

App skyddar mot värme- och köldstress

2021-02-23

Utomhusarbete vid väldigt höga eller låga temperaturer kan leda till värme- eller köldstress och ökar risken för olyckor. Med hjälp av en individuellt anpassad app kan de som jobbar utomhus få råd om hur man förebygger och hanterar värme och kyla.

Ny studie belyser risker med kobolt

2021-02-19

Kobolt, som används inom bland annat hårdmetallindustrin, kan ge hudproblem och eksem som i förlängningen gör att man inte kan vara kvar på sin arbetsplats. Forskare efterlyser nu gränsvärden för hudexponering av ämnet.