Hoppa till huvudinnehållet
Rehabilitering

Lättare komma tillbaka till jobbet efter hjärtinfarkt

Färre drabbas av hjärtinfarkt och det går fortare att komma tillbaka i arbete för dem som drabbas. Orsakerna är en sundare livsstil, bättre förebyggande vård och effektiva behandlings- och rehabiliteringsmetoder.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste arbetsrelaterade dödsorsaken i åldern 25–74 år med drygt 400 dödsfall årligen, enligt en studie från 2010. Men risken att drabbas av hjärtinfarkt har minskat de senaste decennierna. Orsaken är bland annat en sundare livsstil.

– Det beror på att rökningen minskat mycket och vi har en omställning i kost och livsstil där folk tränar mer i dag. Man tar också hand om personer med riskfaktorer bättre än tidigare. Vi behandlar folk med högt blodtryck mer aktivt och gränserna för vad som är ett acceptabelt blodtryck har sänkts, säger Per Gustavsson, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Karolinska institutet (KI).

Till de arbetsrelaterade riskfaktorerna för hjärtinfarkt hör bland annat exponering för motoravgaser, kvarts och svetsning. Även skift- och nattarbete och stress pekas ut som riskfaktorer.

– På den psykosociala sidan har vi det som kallas för spänt arbete, det vill säga lågt inflytande över arbetet kopplat till höga krav i arbetet. Där finns det ett samband med risken för hjärtinfarkt.

Tillsammans med Petter Ljungman, specialist i kardiologi och biträdande överläkare vid Danderyds sjukhus, har Per Gustavsson tagit fram en kunskapsöversikt om återgång i arbete efter hjärtinfarkt för AFA Försäkring.
Den visar att allt fler kommer tillbaka i arbete efter en infarkt i dag och att sjukskrivningstiderna minskat kraftigt. En förklaring är bättre behandlingsmetoder där man rutinmässigt vidgar tilltäppta kranskärl genom så kallad ballongsprängning, vilket har minskat risken för bestående men.

– I dag ligger sjukskrivningstiden efter en hjärtinfarkt som är okomplicerad och där man genomför en ballongsprängning på mellan 2–4 veckor. Sedan är man tillbaka i arbetet. Så var det inte förr. Då var det här ofta ett mer handikappande tillstånd, säger Per Gustavsson.

Syftet med kunskapsöversikten är bland annat att belysa vilka faktorer man behöver ta hänsyn till vid återgång i arbete. I vissa yrken, som pilot och lokförare, finns vissa restriktioner för personer med hjärt-kärlsjukdom. I andra yrken kan det behöva göras vissa individuella anpassningar av arbetet.

– Har man haft en infarkt som lett till en påtaglig nedsättning av den fysiska arbetsförmågan då kan det vara olämpligt för den personen att gå tillbaka till fysiskt tungt arbete, säger Per Gustavsson.

Till riskfaktorerna för att återinsjukna hör bland annat spänt arbete. Men forskningen är bristfällig och det behövs fler studier inom området, anser Per Gustavsson. Samtidigt är risken för att återinsjukna relativt låg.

– Det är runt två procent av dem som har haft infarkt som återinsjuknat under ett år. Risken att drabbas igen på kort sikt är inte särskilt stor, säger han.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Rehabilitering

Senaste om Forskning