Hoppa till huvudinnehållet
Man i blå läkarkläder utomhus i sjukhusmiljö.

– Vi tänkte att de kognitiva besvären skulle försvinna samtidigt som de motoriska, säger Kristian Borg, överläkare och professor.

Bild: Marianne Lagerbielke, DS

Rehabilitering

Lindrig covid kan ge långvariga besvär

Även de som haft covid, men inte varit så sjuka att de behövt sjukhusvård, kan drabbas av långvariga och svåra konsekvenser som drabbar såväl arbetsliv som sociala sammanhang. Det visar forskning från den kognitiva postcovidmottagningen på Danderyds sjukhus.

Till mottagningen på Danderyd kommer patienter med långvariga kognitiva symtom efter att ha drabbats av covid. Det kan handla om trötthet, hjärntrötthet, minnesproblem eller koncentrationssvårigheter. De första patienterna som kom till mottagningen var de som varit svårt sjuka och behövt sjukhusvård. De hade både motoriska och kognitiva besvär vilket inte är ovanligt för den som vårdats i intensivvård under en period.

En forskningsstudie som gjordes 2020 på dessa patienter visade att de kognitiva besvären fanns kvar när de motoriska försvunnit. Något som överraskade läkarna.

– Vi tänkte att de kognitiva besvären skulle försvinna samtidigt som de motoriska, säger Kristian Borg, som är en av forskarna bakom studien. Han är överläkare och professor vid Karolinska Institutet, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus.

Forskarna gjorde ytterligare en studie 2023. Nu på patienter som hade haft en mild covidinfektion och inte behövt sjukhusvård. Samma fynd gjordes här.

– Det betyder att de kognitiva nedsättningarna är en direkt effekt av viruset.

De skulle i dag inte klara av att gå den utbildning de har gått tidigare.

Många av de patienter som kom till mottagningen hade inga tidigare sjukdomar och flera hade ansvarfulla och kognitivt krävande arbeten med lång utbildning.

– Det kan vara personer som har ledande positioner i yrkeslivet och som utan problem utfört sina uppgifter. Nu vet de inte hur de ska göra på jobbet. Eller så klarar de jobbet men kan inte åka tunnelbana eller klarar inte av att läsa en tidtabell. De skulle i dag inte klara av att gå den utbildning de har gått tidigare.

– Vissa funktioner har försvunnit. Det är som att det kommit grus i maskineriet.

Var tionde som haft covid drabbas också av postcovid

Hur många som drabbas av kognitiva nedsättningar är svårt att säga men Världshälsoorganisationen, WHO, har uppskattat att omkring 10 procent av de som haft covid också drabbas av postcovid. Hur många av dem som får kognitiva nedsättningar är oklart. Till mottagningen på Danderyd har 1 200 patienter remitterats. En del av de som kom till mottagningen 2020 har fortfarande problem.

– Det tar lång tid att återkomma till det normala, betydligt längre än vi trott.

En svårighet har varit att hitta rehabiliteringsmetoder. Det finns än så länge för lite forskning för att kunna säga vilka metoder som är framgångsrika.

– Vi har rehabiliteringsprogram för andra sjukdomar som vi använder oss av. För vissa patienter kan en neuropsykologisk utredning med psykologstöd vara tillräcklig för att de ska förstå sina besvär och kunna anpassa arbete och vardag för att de ska fungera hjälpligt. För andra kan det behövas rehabiliteringsinsatser från ett helt team av läkare, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator för att patienten ska komma vidare. 

På Danderyd gör man nu en utvärdering av de rehabiliteringsmetoder som använts och räknar med att kunna presentera resultat om något år.

Hur kan man då göra på arbetsplatsen för att underlätta för den som drabbats av kognitiva nedsättningar att kunna komma tillbaka till arbetet? Det finns rekommendationer men det allra viktigaste är att ta det i rätt takt.

– Man ska inte vara allt för snabb i upptrappningen. Det är lätt att putta in människor i utmattning om man kör för hårt, säger Kristian Borg.

bild på Anita Gullberg

Anita Gullberg

Mer om Rehabilitering

Senaste om Forskning