Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö i transportbranschen

Här finns checklistor, böcker, filmklipp och tips på hur du kan förbättra arbetsmiljön. Belastningsskador, stress, trafikolyckor samt hot och våld utgör de största arbetsmiljöproblemen inom transportbranschen.

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Vägtransport farligt gods, paket

Vägtransport farligt gods, paket

Paketet innehåller böckerna Styckegods - Vägtransport av farligt gods och Tanktransport - farligt gods.

Visa produkt

Köps via Publit

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Förebygg sexuella trakasserier

Prevent har tips på vad du som chef kan göra om någon utsätts för sexuella trakasserier. Det finns också en checklista för att se till att rutiner och riktlinjer är på plats och en enkät för att undersöka de anställdas upplevelser.

Sexuella trakasserier

Tips på mer information

Arbetsmiljö för bussförare

Arbetsmiljö vid transport av farligt gods 

Arbetsmiljö i spårtrafik

Arbetsmiljö för yrkesförare

Externa länkar

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.