Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom spårtrafik

Tågpersonal är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld. Här hittar du webbutbildningen Trygga Spår och informationsmaterial, filmer och gruppövningar från utbildningen. Du hittar också checklistor och en medarbetarenkät som hjälper dig att undersöka arbetsmiljön.

Tåg vid perrong

Webbutbildningen Trygga Spår

Trygga Spår är en kostnadsfri webbutbildning som ska hjälpa medarbetare och chefer inom spårtrafik att hantera situationer som kan leda till konflikter. Med färre konflikter ökar tryggheten och risken att råka ut för stress eller hot och våld minskar. Utbildningen består av fyra filmer, gruppövningar och två teoridelar – konflikttrappan och olika handlingsalternativ. Delar av utbildningsmaterialet finns också på den här sidan.

Trygga Spår är framtagen av Prevent i samverkan med Tågföretagen, Seko, Fackförbundet ST, SRAT och Sveriges Ingenjörer.

Trygga Spår

Trygga Spår

Utbildningen ska hjälpa medarbetare och chefer inom spårbunden trafik att hantera situationer som kan leda till konflikter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Filmer

Följande filmer visar vanliga situationer som kan leda till konflikter.  Respektive film följs av ett expertutlåtande om situationen.  

Situation 1 - den avvisade resenären

  1. Situation 1 - den avvisade resenären

  2. Expertutlåtande

Situation 2 - den intensiva arbetsdagen

  1. Situation 2 - den intensiva arbetsdagen

  2. Expertutlåtande

Situation 3 - den upprörda kollegan

  1. Situation 3 - den upprörda kollegan

  2. Expertutlåtande

Situation 4 - det stökiga gänget

  1. Situation 4 - det stökiga gänget

  2. Expertutlåtande

Gruppövningar

1. Hur mycket får man tåla?

2. Vad betyder hot, våld och kränkning?

3. Vilka risker kan vi undvika?

4. Diskutera filmerna om hot och våld

För chefer

Här finns en pdf om webbutbildningen Trygga Spår och en skriftlig sammanställning av materialet för chefer.

Trygga Spår för chefer

Konflikttrappan och olika handlingsalternativ

Konflikttrappan och olika handlingsalternativ är två teoretiska modeller för konflikthantering.

Konflikttrappan

Olika handlingsalternativ

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.