Hoppa till huvudinnehållet

Vad gör ett skyddsombud?

Här kan du läsa om uppdraget skyddsombud och få tips på sådant som kan ge dig stöd i rollen.

Chef och skyddsombud planerar skyddsrond.
Bild: Bengt Alm

Skyddsombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor både för ordinarie och inhyrd personal. Skyddsombud är den benämning som används i arbetsmiljölagen, men det går lika bra att kalla det arbetsmiljöombud.

Utse skyddsombud

Skyddsombud utses av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns ingen sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud. Ofta utser de fackliga organisationerna även regionala skyddsombud. Studerandeskyddsombud utses av de studerande.

Uppdraget

Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombud har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön. Skyddsombud ska få möjlighet att ta del av sådant som rör arbetsmiljön, delta i utbildningar och har rätt att vara med när man ändrar om eller planerar nya lokaler. Uppdraget handlar också om att försöka skapa ett bra samarbetsklimat mellan arbetsgivare och arbetstagare så att arbetsmiljöfrågorna kan få en framträdande plats. I boken Chefens och skyddsombudets roll kan man läsa mer om uppdraget och om grunderna i arbetsmiljöarbetet.

Bättre arbetsmiljö chefens och skyddsombudets roll

Bättre arbetsmiljö chefens och skyddsombudets roll

Här får du veta mer om chefens och skyddsombudets olika roller i arbetsmiljöarbetet och hur de kan arbeta tillsammans. Skriften tar också upp grunderna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Finns även som e-bok.

Visa produkt

Tryckt eller e-bok

Utbildning

Arbetsgivaren och facket har ett gemensamt ansvar för att det nya skyddsombudet får den utbildning som behövs för att klara sitt uppdrag. Den grundutbildning i arbetsmiljö som både arbetsgivare och fackförbund har enats om och står bakom är Bättre arbetsmiljö – BAM. Den har tagits fram av parterna tillsammans. Utbildningen ger grundläggande kunskap om lagar och regler om arbetsmiljö och ger förutsättningar att arbeta med både fysiska och psykosociala arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen.

Bättre arbetsmiljö 3 dagar

Bättre arbetsmiljö 3 dagar

BAM är en grundutbildning för chefer och skyddsombud som ger metoder och kunskaper för att jobba med arbetsmiljön. Finns som webbutbildning.

Bättre arbetsmiljö - BAM

9400 exkl. moms

Huvudskyddsombud

På större arbetsplatser kan fler än ett skyddsombud utses och i så fall ska ett av dessa utses till huvudskyddsombud. Om det finns en skyddskommitté har huvudskyddsombudet i regel en plats i den.

Skyddskommitté

I skyddskommittén ska arbetsgivarens och arbetstagarnas representanter komma överens om de stora dragen i arbetsmiljöarbetet. Det handlar om övergripande och principiella frågor.

Podden Jobbfika

Våga bli skyddsombud

Det var när det stod klart att de kunde dela på uppdraget som Inger Eliasson och Per Fahlén på Prevent axlade rollen som skyddsombud.

Lyssna på avsnittet i podden Jobbfika

Det är samarbetet som är hemligheten

Skyddsombudet Jimmy Franzén på företaget Sikama rekommenderar alla som vill påverka sin egen och sina kollegors arbetsmiljö att bli skyddsombud.

Lyssna på avsnittet i podden Jobbfika

God samverkan

Att arbetsgivare och anställda arbetar tillsammans med arbetsmiljöfrågor kallas samverkan. Det är viktigt för att kunna skapa en riktigt bra arbetsmiljö. När alla hjälps åt blir det lättare att förebygga problem, hitta de bästa lösningarna och se till att verksamheten utvecklas. 

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Mejlskola för nya skyddsombud

Är du ny som skyddsombud och behöver tips och information om ditt nya uppdrag? Anmäl dig till Prevents mejlskola så får du tre mejl med fakta, tips och goda råd.

Anmäl dig till mejlskolan Skyddsombudets bästa vän

Prenumerera på tidningen Arbetsliv

Tidningen Arbetsliv är Sveriges största arbetsmiljötidning. Den är kostnadsfri och kommer ut fyra gånger per år. Du kan också renumerera på ett nyhetsbrev med veckans artiklar.

Prenumerera

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.