Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Gör enkät om OSA

Enkät om OSA kan användas på tre sätt:

  • Gör enkäten på egen hand för att skapa en överblick över innehållet
  • Gör enkäten tillsammans på ett möte om ni är färre än sex personer
  • Skicka ut enkäten till arbetsgruppen om ni är fler än sex personer. Alla svar och resultat är anonyma.

Läs även Förberedelser innan du påbörjar din enkätundersökning.

Här får du en överblick av innehållet i enkäten.

Gör enkäten på egen hand eller tillsammans på ett möte

Här kan du testa enkäten innan du skickar ut den till arbetsgruppen. Här kan ni göra ekäten tillsammans om ni är färre än sex personer. 

Skicka ut enkäten till arbetsgruppen

När du fyllt i enkätnamn och din e-post får du ett mejl med en länk till enkäten som du ska skicka ut till gruppen. Du får också en länk till kommande enkätresultat. Kontrollera att du fått mejlet med länkarna innan du skickar ut enkäten. OBS! Spara mejlet för att kunna se resultatet längre fram.