Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

    

    

  

  

Enkäten hjälper dig att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, till exempel frågor som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Enkäten ersätter stressenkäten och psykosocial enkät i pdf-format.