Hoppa till huvudinnehållet

Utmaningar och framgångar

I arbetet med samverkan kan man stöta på utmaningar. Filmen visar hur man på några arbetsplatser hittat smarta lösningar och kommit vidare genom att arbeta tillsammans – med andra ord genom att samverka.

Här finns frågor som ni kan använda för att prata om filmen och få inspiration till ert eget arbetsmiljöarbete.

Reflektera och diskutera

  • Vad av det som beskrivs i filmen känner ni igen er i?
  • Vilka utmaningar har ni i arbetet med samverkan? Hur jobbar ni med dessa utmaningar?
  • Hur kan utmaningar i ert arbetsmiljöarbete övervinnas genom samverkan?
  • Hur uppmuntras dialog om arbetsmiljön på er arbetsplats och hur kan det förbättras?
  • Hur gör ni för att ta tillvara olika perspektiv på arbetsmiljöfrågorna?
    Vilka vinster uppnår ni genom samverkan?
  • Hur fördelar ni ansvaret för samverkan på er arbetsplats?

Tips på verktyg och utbildningar

Checklistor och enkäter

De kostnadsfria checklistorna underlättar arbetet med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma den och följa upp åtgärderna. De flesta är digitala och kan fyllas i på datorn, plattan och mobilen.

Till checklistorna

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Behöver du mer kunskap om hur du kan jobba med områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Den här utbildningen visar hur du kan jobba praktiskt med reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA).

Boka

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Som chef eller skyddsombud behöver du kunna tolka kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete – och hantera dem praktiskt i din dagliga verksamhet.

Boka

Checklistan för årlig uppföljning

Den här checklistan är lämplig att användas av chef och skyddsombud vid en granskning om hur väl verksamheten uppfyller kraven enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, exempelvis vid en årlig genomgång.

Till checklistan

Arbetsmiljö för chefer

Som chef behöver du kunna tillämpa lagar och regler för att skapa förutsättningar för en bra och säker arbetsmiljö. Den här utbildningen ger dig kunskaperna du behöver för att arbeta praktiskt med arbetsmiljön.

Boka

Rutiner och instruktioner

Den här boken tar upp behovet av att ha kända och väl utformade rutiner och instruktioner för ett bra arbetsmiljöarbete. Rutiner som är kända och väl utformade förebygger risker eller hjälper till att hantera tillbud och olyckor.

Köp boken