Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Jens Magnusson

Samverkan

Företag bättre rustade där samverkan fungerar bra

Att förbereda sig på en så extrem situation som coronapandemin är inte möjligt för något företag, enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. Men arbetsplatser där den lokala samverkan fungerar är bättre rustade för framtida kriser.

Under våren skickade konsultbolaget Ramboll ut en enkät till sina kunder för att ta reda på hur arbetsmiljöarbetet fungerar under coronapandemin. Resultatet är tudelat – vissa upplever att arbetsmiljöfrågorna nedprioriterats medan andra svarar att de fått mer fokus. Men ett mönster är att det löpande arbetsmiljöarbetet nedprioriterats under krisen till förmån för mer akuta ärenden. Social distansering gör det också svårare att genomföra skyddsronder och revisioner.

Enligt Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, är det för tidigt att utvärdera hur svenska företag hanterat krisen. Men det går att se några mönster.

– I regel är det arbetsplatser där den lokala samverkan fungerar som är bäst rustade för att klara oförutsedda händelser. Arbetsplatser där arbetsgivare, skyddsombud och arbetstagare haft rutiner på plats och där man satt sig ner och haft en dialog för att bedöma risker och hitta lämpliga åtgärder.

Normalt sett brukar det vara ungefär hälften av arbetsplatserna som inte har tillfredsställande förebyggande rutiner för ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hon tror att det läget kommer att vara detsamma när det är dags för utvärdering efter coronaviruset. Men hon är övertygad om att vi är duktiga på att lära oss av den nya situationen som förändrat arbetslivet både tekniskt, praktiskt och kognitivt.

– Vi behöver tänka nytt och gå igenom våra beteenden i allt ifrån säkerhetsmarginaler och hur och när vi använder skyddsutrustning till vad det innebär att jobba mer digitalt och på distans. Vi behöver fundera på vilka nya arbetssituationer som kan uppstå, var våra sårbara punkter finns och hur vi kan jobba förebyggande.

Branscher som haft många anmälningar om tillbud under coronakrisen är vården och äldreomsorgen. Och när Arbetsmiljöverket gjorde en tillsyn inom äldrevården för ett par månader sedan blev det tydligt att de har ett stort arbete framför sig med att se över rutiner, kompetens, anställningsformer, introduktion och utbildning.
Även hälso- och sjukvården kommer att behöva rusta sig bättre, framförallt vad det gäller tillräcklig återhämtning och emotionell stress.

– Alla inom vården gör fantastiska insatser, de är lojala medarbetare, precis som inom äldreomsorgen. Men lojala medarbetare kan både vara en tillgång och en utmaning.

Emotionell stress och långa arbetspass tär på medarbetarna, något man får ta i beräkning i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete.

Erna Zelmin-Ekenhem är trots allt hoppfull om framtidens arbetsliv och dess beredskap för risker och kriser.

– Jag tror att vi kommer att ha en större medvetenhet och en bättre skyddsorganisation på våra arbetsplatser efter coronanpandemin

TIPS

Forskning om corona

AFA-försäkring utlyser extra forskningsmedel till projekt som vill undersöka hur den pågående pandemin påverkar arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Det går att ansöka om forskningsmedel fram till den 1 oktober 2020. Beslut kommer att fattas löpande redan under ansökningstiden.
– Coronaviruset påverkar arbetsmarknaden och människor i hela Sverige just nu och vi vill verkligen att forskningen vi ger stöd till ska komma till nytta ute i arbetslivet, säger Helena Jahncke på AFA-försäkring.

Källa: AFA Försäkring

bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Samverkan

Senaste om Mer om arbetsmiljö