Hoppa till huvudinnehållet

Engagemang och drivkrafter - God samverkan

Här möter ni några arbetsplatser som skapar engagemang kring arbetsmiljön genom samverkan. De beskriver både det delade och det egna ansvaret. Här finns också tips och råd om hur ni går vidare.

En nyckel till god samverkan är engagemang. När både arbetsgivare och anställda är engagerade i att skapa och påverka arbetsmiljön tillsammans blir resultatet ofta allra bäst. Den här filmen visar några arbetsplatser som skapar engagemang kring arbetsmiljön, och beskriver både det delade och det egna ansvaret. De medverkande berättar om sina egna drivkrafter och ger tips på hur man kan lyckas med samverkan i arbetsmiljöarbetet.

Här finns frågor som ni kan använda för att prata om filmen och få inspiration till ert eget arbetsmiljöarbete.

Reflektera och diskutera

  • Vad av det som beskrivs i filmen känner ni igen er i?
  • Hur kan ni öka engagemanget för arbetsmiljöfrågorna hos er?
  • Har alla anställda möjlighet att påverka arbetsmiljön? Hur kan möjligheten öka?
  • Hur förankrar ni samverkan i organisationen så att alla vet vad samverkan innebär och hur den går till hos er?
  • Vad kan du göra för att bidra till samverkan på din arbetsplats?

Tips på verktyg och utbildningar

Medarbetarenkät

Hur mår de anställda egentligen? Enkäten om OSA (organisatorisk och social arbetsmiljö) fylls i av de anställda och sammanställs automatiskt. Resultatet ger en bra grund för att förbättra områden som arbetsbelastning och trivsel.

Till enkät om OSA

En schysstare arbetsplats

Vad är okej att säga eller göra på jobbet? Spela Inkludo och börja prata om hur ni vill ha det på jobbet! Lär er mer om er själva, bli bättre på att inkludera och få en attraktivare arbetsplats.

Till Inkludo

Hälsofrämjande ledarskap

Ta hjälp av verktyget som ger stöd till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och fokusera på det som redan fungerar bra. Genom ett hälsofrämjande ledarskap kan du stimulera både trivsel och prestation.

Till Webbverktyget

Bok om samverkan

Boken Kommunikation, samverkan och förändringsarbete handlar om kommunikationens viktiga betydelse i arbetsmiljöarbetet. God kommunikation ökar möjligheten till samverkan och lyckade förändringar.

Köp boken