Hoppa till huvudinnehållet

Ta hjälp av varandra – God samverkan

Hur kan ni samverka på din arbetsplats? I filmen får du besöka några arbetsplatser och höra om deras arbete med samverkan. Här finns också tips och råd om hur ni går vidare.

Hur kan ni samverka på din arbetsplats? I den här filmen får du besöka några arbetsplatser, träffa människorna som jobbar där och höra hur samverkansarbetet började för dem och hur de håller det vid liv.

Här finns frågor som ni kan använda för att prata om filmen och få inspiration till ert eget arbetsmiljöarbete.

Reflektera och diskutera

  • Vad av det som beskrivs i filmen känner ni igen er i?
  • På vilket sätt samverkar ni på er arbetsplats?
  • Vilka positiva resultat kan ni uppnå av samverkan?
  • Hur kan ni göra för att samverka ännu mer?
  • Vilka mål har ni satt upp för er arbetsmiljö och hur kan ni samverka för att uppnå dem?
  • Hur hjälper ni varandra att få mer kunskap om arbetsmiljö?

Tips på verktyg och utbildningar

Gå en grundutbildning i arbetsmiljö

Det finns mycket att vinna på att jobba aktivt med att förbättra arbetsmiljön. Utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM) ger dig de grundläggande kunskaper du behöver. Du kan gå den som en vanlig kurs eller som webbutbildning.

Till utbildningen Bättre arbetsmiljö (BAM)

Chefens och skyddsombudets roll

Den här boken beskriver på ett grundläggande sätt chefens och skyddsombudets uppdrag, skyldigheter och rättigheter och hur de kan jobba tillsammans med arbetsmiljön. Den tar även upp grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete.

Köp boken

Gör en skyddsrond på kontoret

Den här checklistan innehåller frågor om hur lokalerna och arbetsplatserna på kontoret är utformade, och passar bra att användas av chef och skyddsombud vid en allmän skyddsrond. Funkar både på datorn, plattan och mobilen.

Till checklistan

Gör en skyddsrond på fabriken

Den här checklistan innehåller frågor om hur lokaler och maskiner är utformade i en varuproducerande verksamhet. Den passar bra att användas av chef och skyddsombud vid en allmän skyddsrond. Funkar både på datorn, plattan och mobilen.

Till checklistan

Skapa ett årshjul

Den här mallen kan användas för att planera in aktiviteter i arbetsmiljöarbetet under året. Det är en fördel om arbetsmiljöarbetet planeras av chefer och skyddsombud tillsammans.

Till mallen

Kostnadsfria mejlskolor

Mejlskolorna är minikurser för skyddsombud, chefer och HR som vill få mer kunskap om arbetsmiljö direkt till din mejl. 

Till mejlskolan

Hitta på sidan