Hoppa till huvudinnehållet

Minska bullret i förskolan

Vad är problemet med buller? Hur kan man förbättra ljudmiljön i förskolan? Inspireras av hur andra förskolor har gått till väga, lär dig mer om konsekvenserna av buller och använd checklistor för att undersöka er ljudmiljö.

Till Ljudguide för förskolan

Arbetsmiljö i förskolan

Här hittar du webbplatsen Ljudguide för förskolan och två checklistor som kan vara till hjälp när man behöver förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön i förskolan.

Pojke leker med lego

Ett vanligt arbetsmiljöproblem i förskolan är störande ljud och buller. Detta problem kan leda till trötthet, stress, ljudkänslighet, hörselnedsättning och tinnitus. För mycket stress och påfrestande arbetsställningar är också vanligt i förskolan.

Börja med en checklista

För att förebygga problem och förbättra arbetsmiljön måste arbetsmiljön undersökas, risker bedömas och åtgärder genomföras. Ta gärna hjälp av den allmänna checklistan för förskolan när ni ska göra skyddsrond. Det finns också en checklista för att undersöka ljudmiljön.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Ljudguide för förskolan

Ljudguiden ger motivation och inspiration till arbete för en förbättrad ljudmiljö inom förskolan.

Till guiden

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten