Hoppa till huvudinnehållet

Minska bullret i förskolan

Vad är problemet med buller? Hur kan man förbättra ljudmiljön i förskolan? Inspireras av hur andra förskolor har gått till väga, lär dig mer om konsekvenserna av buller och använd checklistor för att undersöka er ljudmiljö.

Arbetsmiljö i förskolan

Här hittar du webbplatsen Ljudguide för förskolan och två checklistor som kan vara till hjälp när man behöver förbättra eller vidareutveckla arbetsmiljön i förskolan.

Pojke leker med lego

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Ljudguide för förskolan

Ett vanligt arbetsmiljöproblem i förskolan är störande ljud och buller, vilket kan leda till trötthet, stress, ljudkänslighet, hörselnedsättning och tinnitus. Ljudguide för förskolan ger motivation och inspiration till en förbättrad ljudmiljö.

Ljudguide för förskolanguiden

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Tips på mer information

OSA-enkäten

Externa länkar

Chefoskopet (Suntarbetsliv)

Samvetsstress - hur kan samvetet bli en tillgång? (Suntarbetsliv)

Studio Friskfaktor: lär dig mer om friskfaktorer (Suntarbetsliv)

Verktyg om digitala aggressioner mot lärare och rektorer (COPSOQ)

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.