Hoppa till huvudinnehållet
Buller

Buller stort problem i förskolan

Hörselrelaterade problem som ljudöverkänslighet och svårigheter att uppfatta tal är vanligt bland förskolelärare. Det visar forskning från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Sofie Fredriksson är audionom och har nyligen disputerat med en avhandling om hörselrelaterade problem bland förskolelärare. I en studie där 4 718 kvinnliga förskolelärare ingick var 71 procent ljudtrötta, vilket till exempel innebär att de inte kunde lyssna på radio efter en dag på jobbet. Motsvarande andel i en kontrollgrupp var 32 procent.

Närmare hälften, 46 procent, hade svårt att uppfatta tal mot 26 procent i kontrollgruppen. 39 procent uppgav att de minst en gång i veckan upplevde obehag eller fysisk smärta i öronen av vardagliga ljud, som inte alls var starka. Motsvarande andel ljudöverkänsliga i kontrollgruppen var 18 procent.

– Vi har en yrkesgrupp med mycket högre risk för de här symptomen, och gör man ingenting åt det är det riktigt alarmerande. Vi måste få ner ljudnivåerna, få en lugnare förskola, säger Sofie Fredriksson, disputerad audionom vid Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska akademin. Foto: Sahlgrenska akademin

Buller i industrin är lättare att hantera eftersom det är relativt oproblematiskt att använda hörselskydd. I förskolan behöver personalen höra vad barnen säger.

– Förskollärare har en mycket högre risk än de som jobbar i miljöer med liknande bullerklassning. Symptomen kan triggas av den stojiga miljön, och det upplevs också svårt att använda hörselskydd, säger Sofie Fredriksson.

Lösningen på förskollärarnas problem är komplex, säger Sofie Fredriksson. Det handlar inte bara om barngruppers storlek, utan också möjligheter till bra utomhusvistelse, och mycket annat.

– Hörselskydd är normalt åtgärd nummer ett om ljudnivån inte går att dämpa på annat sätt, och det kanske behövs om du har ett barn som gråter mot ditt öra en hel dag under en inskolning. Men man måste också titta på utformningen av lokaler, och på rumsakustik. I ett stort rum med hårda väggar blir det bullrigt oavsett hur pedagogisk och strategisk du är i ditt arbete, säger hon.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Buller

Senaste om Forskning