Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö i spårbunden trafik

Tågpersonal är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld. Här hittar du skrifter om konflikthantering, checklistor och en medarbetarenkät.

Konflikthantering Spårbunden trafik

Konflikthantering Spårbunden trafik

Innehåller tips till dig som handledare, konfliktmodeller, förslag på diskussionsfrågor och övningar. För dig som handleder utbildningar om konflikthantering inom spårbunden trafik.

Visa produkt

240 kr exkl. moms

Konflikttipsaren Spårbunden trafik

Konflikttipsaren Spårbunden trafik

Konflikttipsaren vänder sig till dig som arbetar inom spårbunden trafik. Ökade kunskaper om konflikthantering kan göra dig bättre på att hantera hotfulla och potentiellt hotfulla situationer.

Visa produkt

100 kr exkl. moms

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Lär dig grunderna i arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Boka BAM!

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym. När alla har svarat börjar det gemensamma arbetet med att förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Till OSA-enkäten