Hoppa till huvudinnehållet
Tekniska problem med nyhetsbrev och mejlskolor

Just nu går det inte att anmäla sig till våra nyhetsbrev och mejlskolor. Vi jobbar med att lösa problemet.

Om Allt om städ

Allt om städ har finansierats av AFA Försäkring och Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, SIVL.

AFA Försäkring svarar på uppdrag av arbetsmarknadens parter för den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen och finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt med målet att minska arbetsskadorna. SIVL har som uppgift att stödja samfinansierad forskning (mellan stat och näringsliv) inom hållbar utveckling och äger IVL Svenska Miljöinstitutet.

Allt om städ bygger på kunskaper som tagits fram i forskningsprojekt, bland annat i ett aktionsprogram med målet att optimera ergonomin för och därmed minska arbetsskadorna hos städare. Projektet finansierades av AFA Försäkring.

Webbplatsen är producerad av Prevent, en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företag att förbättra sin arbetsmiljö. Bra arbetsmiljö innebär att människor jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö.

Innehållet på webbplatsen är utvecklat av Ann-Beth Antonsson och Lisa Schmidt vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Så här kan du använda Allt om städ

Allt om Städ innehåller mycket information om hur man kan förbättra arbetsmiljön för städare. Beroende på vem du är och vilken roll du har, är olika delar mer eller mindre intressanta för dig. Vissa sidor är särskilt intressanta för dig om du är skyddsombud, anställd i städföretag, arbetsgivare eller arbetsledare i städföretag eller arbetar inom företagshälsovården.

Allt om Städ kan användas:

  • som motivation för och stöd i arbetsmiljöarbetet.
  • som inspiration. Använd gärna testet Städa kan väl alla.
  • som underlag för information, introduktion och utbildning. Till din hjälp har du en rad korta filmer och ett särskilt handledarmaterial.
  • som uppslagsbok, när du stöter på ett arbetsmiljöproblem du vill veta mer om eller söker en lösning på.

Allt innehåll är gratis att använda, men glöm inte att ange att informationen kommer från webbplatsen Allt om Städ.

Referensgrupp

Webbplatsen Allt om Städ är utvecklad tillsammans med en referensgrupp, med representanter från följande organisationer: 

Hitta på sidan