Hoppa till huvudinnehållet

Sakkunniga och referenser

Stefan Dahlberg, socionom och utbildare, Competenscompagniet. David Ol-lars, krisexpert och utbildare, Practise. Johannes Jakobsson, journalist och utbildare, Hantera Agera. Philippa Borgh, leg psykolog och utbildare, Hantera Agera. Crister Ohlsson, säkerhetschef Bonnier News. Jeanette Gustafsdotter, vd Tidningsutgivarna. Torbjörn Christiernsson, vd Actzec. Stefan Mellström, krisexpert, 2Secure. Journalister från branschen. Thomas Lindgren, leg psykolog, Counselind. Anita Larsson, samtalsterapeut, Humanity.

Förebygg hot och våld på jobbet (Prevent 2014). Handbok för krisstöd och krisledning (Stefan Dahlberg & Per Hassling 2012). Handbok Systematiskt arbetsmiljöarbete (Prevent, 2018). Krishantering i praktiken (Studentlitteratur 2017). Rutiner och instruktioner (Prevent 2014). 

Hat och hot på redaktionen har tagits fram av Prevent i samverkan med arbetsgivar- organisationen Medieföretagen inom Almega och fack- och yrkesförbundet Journalistförbundet.