Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Skyddsombud

Skyddsombud eller arbetsmiljöombud ska utses på arbetsplatser med minst fem anställda. De fungerar som arbetstagarnas representant i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombudet ska verka för en bra arbetsmiljö och bevaka arbetsmiljön och att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Här berättar vi kort om skyddsombudets uppdrag och ger tips på sådant som kan ge stöd i rollen.

Skyddsombud ska verka för en bra arbetsmiljö, bevaka arbetsmiljön både när det gäller trivsel och fysiska risker och bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. 

Mer om skyddsombud

Att undersöka arbetsmiljön är första steget för att kunna förbättra den. Först när man vet vilka brister som finns kan man bestämma hur de ska åtgärdas och i vilken ordning.

Mer om skyddsrond

De omkring 100 000 skyddsombud som finns i dag har en lång rad lagstadgade befogenheter och rättigheter. De kan till exempel stoppa arbetet vid allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa.

Mer om skyddsombudens historia

Anmäl dig till mejlskolan

Skyddsombudets bästa vän är en mejlskola med dagliga tips för dig som är ny i rollen som skyddsombud. Fyll i namn och e-post i rutan så kommer första brevet på en gång!

När du väljer att prenumerera så godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter.
Läs vår policy kring personuppgifter.