Hoppa till huvudinnehållet

Jenny Nikkanen inleder varje arbetsdag med att fråga sina medarbetare om de gjort någon riskobservation, ett sätt att uppmuntra medarbetarna att sätta på sig rätt "glasögon" inför arbetsdagen.

Bild: Gunilla Lundström

Uppdrag

"Skyddsombuden är medarbetarnas ögon på arbetsplatsen"

För Jenny Nikkanen, laboratoriechef på Nordens största bioraffinaderi, är personalens säkerhet lika viktig som att de känner delaktighet och arbetsglädje. Nyligen nominerade företagets huvudskyddsombud henne till Arbetsmiljöstipendiet som delas ut av arbetsmiljöorganisationen Prevent.

På Lantmännen Agroetanol i Norrköping omvandlas spannmål och restprodukter från bland annat livsmedelsindustrin till etanol, drank och koldioxid. Ämnena förädlas sedan för att användas till bland annat drivmedel, djurfoder och kolsyra.

Att Norrköpingsfödda Jenny Nikkanen skulle bli laboratoriechef här var inget hon planerade som ung, även om intresset för teknik fanns med tidigt. Hon utbildade sig till kemiingenjör och arbetade ett par år inom massa- och pappers industrin samt i hygien- och kosmetikbranschen. Efter ett par år i huvudstaden som kemist fick hon upp ögonen för chefsrollen.

– Jag hade gått från att vara specialist till att jobba som projektledare och blev väldigt intresserad av ledarskap. Det är otroligt spännande att få vara med och hjälpa människor att jobba mot samma mål, att få se sina medarbetare växa och utvecklas, säger Jenny Nikkanen.

Höga krav på säkerheten

I dag leder hon ett team på sex medarbetare som ansvarar för raffinaderiets driftslaboratorier, de utför kvalitetsanalyser av exempelvis etanolen för att se till att anläggningen uppfyller gällande krav. Arbetsplatsen är en så kallad Sevesoanläggning, det vill säga en anläggning som hanterar farliga ämnen, och arbetet kräver både erfarenhet och ett gediget säkerhetstänk.

– Det kräver en mycket hög nivå på säkerhetsarbetet. Vi utför också arbeten som kräver mycket kunskap och erfarenhet. Det tar många år att lära sig alla arbetsuppgifterna så att behålla erfarna medarbetare är otroligt viktigt för oss, säger Jenny Nikkanen.

I hennes roll som laboratoriechef står arbetsmiljöfrågorna i fokus. Hon blev nyligen tilldelad Prevents Arbetsmiljöstipendium för sin insats, efter att ha blivit nominerad av huvudskyddsombudet på arbetsplatsen. Enligt Jenny Nikkanen är just samverkan mellan skyddsorganisation, ledning och medarbetare grunden för ett lyckat arbetsmiljöarbete.

Startade projekt om arbetsglädje

– Att vi tillsammans kan jobba för en bra arbetsmiljö är otroligt viktigt. Skyddsombuden är medarbetarnas ögon ute på arbetsplatsen och har stor kunskap om arbetsmiljöfrågor, och vi som ledare har befogenheten att se till att det blir en förändring.

För ett år sedan startade hon projektet Arbetsglädje. Målet var att höja frisknärvaron och öka delaktigheten och arbetsglädjen. Hon tog medarbetarna till hjälp och under ett par workshops jobbade de tillsammans fram olika aktiviteter att gå vidare med, till exempel att utbilda varandra.

– Vi har en ganska bred erfarenhetsnivå i teamet, några har jobbat här väldigt länge och andra är helt nya. De kompletterar varandra väldigt väl, de erfarna gillar att utbilda de yngre och de yngre kommer in med nya ögon och vågar ifrågasätta hur vi jobbar så att vi tillsammans kan ta fram nya lösningar som fungerar bättre, säger Jenny Nikkanen.

Många av aktiviteterna syftar till att stärka teamkänslan i gruppen. Jenny Nikkanen är övertygad om att en stark teamkänsla bidrar till ökad trivsel och arbetsglädje och till ett mer effektivt arbete.

– Teamkänsla är helt avgörande för att vi ska bli ett högpresterande team. Att inte jobba för sig själv som individ utan att se att vi är ett team som jobbar tillsammans för att nå våra resultat, säger hon.

Nyckeln för att skapa en stark teamkänsla är att förstå varandras olika personligheter. Ett verktyg för att förstå varandra bättre, svetsa samman teamet och skapa förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete är feedback. En annan viktig käpphäst är självledarskap – att varje medarbetare vet vilka prioriteringar som finns på arbetsplatsen och kan applicera det på sin arbetsvardag, och omprioritera vid behov. Det gäller inte minst säkerhetsarbetet.

– Det är viktigt att säkerhetstänket finns hos alla medarbetare. De är våra ögon och öron ute i verksamheten, säger Jenny Nikkanen.

Inleder varje dag med riskobservationer

Hon inleder varje arbetsdag med att fråga sina medarbetare om de gjort någon riskobservation. Det kan handla om allt från slangar som ligger fel och riskerar att leda till fallolyckor eller maskiner som inte fungerar som de ska. Syftet är dels att få in riskobservationer, som också rapporteras i ett särskilt system som samtliga på arbetsplatsen har tillgång till. Men lika viktigt är att uppmuntra medarbetarna att sätta på sig rätt "glasögon" inför arbetsdagen, och ha med sig risktänket.

Hon hoppas att fler ledare ska förstå vikten av ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Jag skulle vilja att fler ledare inser att det är lönsamt att lägga tid och energi på arbetsmiljöarbetet. Det ger en trygg och säker arbetsplats, minskar sjukfrånvaron och leder till bättre prestationer. Om man känner att man gör skillnad på sin arbetsplats kommer man också bli mer motiverad att bidra med förbättringsförslag, vilket leder verksamheten framåt.

JENNY NIKKANENS BÄSTA TIPS

För ett lyckat arbetsmiljöarbete

  • Få alla att inse att de är viktiga. Arbetsmiljön är inte enbart någon annans ansvar. Alla på en arbetsplats påverkar arbetsmiljön och kan få den att bli bättre.
  • Få med alla bitar, den fysiska, den organisatoriska och den sociala arbetsmiljön, på agendan under avdelningsmöten, eller ännu hellre på de dagliga avstämningarna om man har sådana.
  • Arbeta med ständiga förbättringar. Lyft avvikelser och åtgärda dem direkt och på lång sikt. På så sätt arbetar man effektivare och undviker att samma sak upprepas.
bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Uppdrag

Senaste om Ledarskap