Hoppa till huvudinnehållet
Arbetstid

Piggare hjärna med kortare arbetstid

Heltidsarbete efter att man fyllt 40 kan vara skadligt för hjärnan, enligt en australisk studie. Bäst mår vi av att jobba 25 timmar i veckan när vi blir äldre. Men resultaten får inget stöd av svensk forskning.

Stress och för mycket övertidsarbete kan påverka de kognitiva funktionerna och orsaka bland annat koncentrationssvårigheter och minnesstörningar. Nu har ett australiskt forskarlag kommit fram till att arbete 25 timmar i veckan, deltid eller tre dagar i veckan, är bäst för hjärnan när man passerat 40. Forskningen bygger på den nationella Hilda-undersökningen där man testat förmågan hos drygt 6 000 arbetstagare över 40 år att läsa ord högt, återge listor på nummer och matcha bokstäver och siffror.

– Det finns minnesforskning som visar att vi blir lite mer lättstörda kognitivt ju äldre vi blir. Vi får till exempel svårare att hålla uppe koncentrationen i bullriga miljöer. Sedan skulle jag inte säga att den magiska gränsen går vid 40, säger Bo Melin, professor i arbetspsykologi vid Karolinska institutet.

Hur våra kognitiva förmågor påverkas av arbetet är väldigt individuellt och beror på vilken typ av arbete vi har, menar han. Att jobba på callcenter och tvingas prata i telefon hela dagarna kan till exempel vara ansträngande för hjärnan.

– Om du har ett intensivt kognitivt arbete måsta man ha pauser för återhämtning. Och har du det kan du säkert jobba 40 timmar i veckan. Har du inte det kanske du bara kan jobba 25 timmar i veckan.

Att försämringarna av de kognitiva funktionerna börjar vid 40-årsåldern kan enligt de australiska forskarna bland annat bero på att man då ofta har den så kallade dubbla arbetsbördan – att man utöver heltidsarbetet även tar hand om barn eller gamla föräldrar.

– Utifrån det perspektivet att belastningen samlas kring 40-årsåldern kan jag tänka mig att det är rimligt, säger Bo Melin som menar att det krävs mer forskning inom området.

Det svenska Betulaprojektet, där man har testat kognitiva funktioner hos tusentals personer sedan 1988, visar att minnesstörningar sker först i ganska hög ålder, vid 50- eller 60-årsåldern. Arv och miljö och om vi är fysiskt aktiva är några faktorer som har betydelse.

Samtidigt ställer dagens arbetsliv allt högre krav på vår förmåga att hantera komplex och abstrakt information. Att jobba 40 timmar i veckan är dessutom bara en konstruktion grundad på lagar och överenskommelser på arbetsmarknaden. Några vetenskapliga belägg för att det skulle var optimalt för hjärnan att jobba heltid finns inte. Frågan hur arbetslivet påverkar vår hjärna är också väldigt aktuell, tycker Bo Melin.

– Arbetslivet håller på att ritas om. När arbetslivet var mer fysiskt och man använde kroppen mer än datorer kunde vi fungera trots att vi var lite trötta i huvudet, säger han.

En slutsats i den australiska studien är att arbetstiden är en viktig faktor för att bibehålla de kognitiva funktionerna när vi blir äldre, och att jobba deltid skulle kunna vara en lösning.

bild på Krister Zeidler

Krister Zeidler

Mer om Arbetstid

Senaste om Hälsa