Hoppa till huvudinnehållet
Stängt för underhåll 22 februari 07.00-09.00

På grund av serverunderhåll ligger webben nere torsdag 22 februari 07.00-09.00.

Innehåll på webben

På den här sidan ser du exempel på olika element på en webbsida. Sidan länkar också till fyra undersidor med fördjupad information.

En webbsida på prevent.se bör innehålla max 3 000 tecken inklusive blanksteg. Texterna kan ge kortfattad information och stöd till hur man använder de olika elementen på sidan, till exempel checklistor eller filmer. Om det behövs längre faktatexter passar de bättre i en skrift. Den här puffen är ´350 tecken. Hela sidan är 3 400 tecken.

Fyra steg inom detta område

Läs hur du går vidare i fyra steg! Dessa länkar läggs även i gröna boxarna längst ned på sidan för att underlätta orienteringen inom ämnet.

Länk till undersida

Länk till undersida

Länk till undersida

Länk till undersida

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln

Brandfarlig vara i handeln handlar om hur man hanterar brandfarliga och explosiva varor på rätt sätt. Utbildningen tar ca 45 minuter.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Faktatext

Små faktatexter kan läggas i gröna rutor (om man vill). När man använder sig av stora rubriker hamnar de under "Hitta på sidan" till höger, vilket gör det lättare för besökaren att orientera sig. Vi undviker att lägga länkar i löptext. De får istället ligga under varje textavsnitt, så här:

Länk till webbsida på prevent.se

Samtalet – om alkohol och andra droger på jobbet

Våga göra något när du misstänker att någon på jobbet har problem med alkohol eller andra droger. Prevent har tagit fram fyra filmer som kan användas för att lyfta ämnet, få igång diskussioner och öka kunskapen på arbetsplatsen.

  1. Samtalet – om alkohol och andra droger på jobbet

  2. Upptäck – om alkohol och andra droger på jobbet

  3. Agera – om alkohol och andra droger på jobbet

  4. Förebygg – om alkohol och andra droger på jobbet

Punktlista

I bland är det praktiskt och överskådligt med en punktlista, till exempel med frågeområden att diskutera igenom.

  • Webbsidans struktur. Diskutera i smågrupper.
  • Vilka element ska ligga på huvudsidan och vilka på undersidor?
  • Är det lämpligt att göra en skrift att länka till?

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Extra viktig checklista

Tips på mer information

Ofta finns det redan material på prevent.se som man kan länka till. Kanske skriver man någon rad om vad som gäller det här området specifikt, och länkar sedan till det allmänna. 

OSA

Riskbedömning

Mall att använda

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket)

Hitta på sidan

Grundutbildning om arbetsmiljö

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. Vår mest efterfrågade utbildning är Bättre arbetsmiljö – BAM. Allra störst nytta får ni om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans.

Undersök trivseln med osa-enkäten

Använd OSA-enkäten för att ta reda på hur de anställda mår. Enkäten innehåller frågor om bland annat arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling. Den tar omkring tio minuter att besvara och är anonym.