Hoppa till huvudinnehållet

Att ha tydliga rutiner, bestämda arbetstider och en fast plats att jobba ifrån kan underlätta när man jobbar på distans.

Bild: Charles Deluvio/Unsplash

Coronaviruset

Så lyckas du med distansarbetet

Tycker du att är svårt att fokusera när du jobbar hemifrån och lite krångligt med tekniken? Här kommer tips och råd som underlättar arbetet på hemmakontoret.

Ingen vet hur länge myndigheterna kommer fortsätta rekommendera distansarbete för de som kan, men förmodligen dröjer det innan livet återgår till det normala igen. För att underlätta för sig själv är det bra att försöka upprätthålla vissa rutiner.

– Vi ska så långt som möjligt hjälpa hjärnan att förstå att det är arbetsdag genom att gå upp samma tid som vanligt och klä på oss. Kanske ersätta restiden med en promenad så att vi kommer "till arbetet". Utse också en fast arbetsplats och ha bestämda arbetstider, säger Siri Helle som är psykolog och föreläsare. Siri Helle

En del upplever att de kan koncentrera sig bättre hemma och jobbar effektivare eftersom de inte blir distraherade. Andra blir för effektiva och glömmer både att hålla arbetstiden och att ta pauser.

– Pauserna är viktiga, men de ska helst inte vara vid datorn utan man ska göra något som bryter av mot arbetet. Stretcha, ringa någon eller ta en promenad. Vi mår inte bra av att sitta för länge vilket det lätt kan bli när man jobbar hemifrån.

Fungerande teknik är en förutsättning för att kunna utföra arbetet hemifrån och det kan kännas som ett stort ansvar att veta om och hur den fungerar. Det är fortfarande arbetsgivaren som är ansvarig för arbetsmiljön oavsett om du sitter på kontoret eller hemma. Både vad gäller teknisk support, ergonomi, HR och ledarskap. Är det krångel med datorn så är det arbetsgivaren som ska se till att du får it-support.

Och för den som ska delta i videomöten har Siri Helle några goda råd för att det ska fungera på bästa sätt.

– Ha en tydlig agenda och skicka gärna ut den i förväg så att alla är införstådda med vad man vill uppnå med mötet. Se till att någon leder mötet annars blir det lätt att man pratar i munnen på varandra om det blir fördröjning. Det brukar också vara hjälpsamt att någon för beslutsprotokoll och mejlar ut till alla efteråt om vad man faktiskt kommit fram till.

Ett tips om mötet hackar är att alla slår av sina kameror. Då kan man vara fler utan att uppkopplingen kärvar. Och om det är många deltagare så kan man använda chattfunktionen för att be mötesledaren om ordet.

Att sitta hemma och jobba innebär också att vara långt ifrån chefen. Det gäller att hitta en strategi för avstämningar så att alla vet att de jobbar med rätt saker. Gemensamma morgonmöten över video kan vara en idé, liksom regelbundna telefonavstämningar. Då gäller det att vara extra tydlig med vilka uppgifter som behöver göras. Regelbundna deadlines kan motivera den som annars lätt fastnar i slösurfande under dagen.

– Det är viktigt att chefen följer upp arbetet och frågar sin medarbetare hur de mår och vad de behöver för att kunna jobba hemifrån. Någon kanske behöver en webbkurs i ett verktyg för videomöten och en annan en tydligare rollbeskrivning.

På hemmakontoret finns inga kollegor att gå på lunch med eller småprata med under kafferasten. Den sociala kontakten är viktigt och det finns sätt att hålla liv i den också.

– Man kan man ringa varandra under dagen, eller luncha över Zoom och prata medan man äter. En del arbetsplatser har after work på videolänk.

Det finns en risk i kristider att man uppdaterar sig om nyhetsläget hela tiden. Gör inte det, säger Siri Helle. Det är ofta bättre både för effektiviteten och stressnivån att försöka schemalägga sitt informationsintag. Till exempel genom att titta på en samlad nyhetssändning på kvällen.

TIPS

Till hemmajobbaren

  • Gå upp samma tid varje dag
  • Bestäm tydliga arbetstider
  • Ha en fast arbetsplats
  • Avsätt tid för pauser
  • Titta på sociala medier och nyheter vid några få tillfällen under arbetsdagen.
  • Laga lunchlådor för hela veckan.
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Coronaviruset

Senaste om Tips och råd