Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Coronaviruset

Coronaviruset – så kan chefer bli ett stöd i kris

Inställda jobbresor och anställda som sätts i hemkarantän. Effekterna av Coronaviruset har redan börjat synas på svenska arbetsplatser. Enligt Sara Kullgren, chefsjurist på Ledarna, har chefen en nyckelroll i att leda medarbetarna genom en eventuell kris.

Arbetsgivare har enligt lag ett ansvar för att förebygga och förhindra olycksfall och se till att de anställda har en god arbetsmiljö. Vad det innebär när vi står inför hotet om en virusepidemi har satts på prov den senaste tiden.

– Arbetsgivaren, och chefen som är arbetsgivarens förlängda arm, har ett ansvar att både förutse och hantera kriser. Kommer Coronaviruset att leda till en kris? Det vet vi inte i nuläget men vi ser redan att det skapar både oro och rädsla ute på arbetsplatserna och det räcker för att arbetsgivaren ska agera, säger Sara Kullgren, chefsjurist på Ledarna.

Det kan också vara en förklaring till att många arbetsgivare, tvärtemot myndigheternas råd, har satt anställda som misstänkts ha utsatts för smitta, men som ännu inte uppvisat symptom, i hemkarantän.

– Fokuset för myndigheterna är att utgå från den fakta som finns. Men arbetsgivare behöver också ta hand om sina anställdas rädsla och oro och fatta beslut för att minska dessa. Jag upplever att det är det många arbetsgivare gör just nu, när man ber folk att arbeta hemifrån, säger Sara Kullgren.

Men kan initiativen som ska minska oron istället göda den? Sara Kullgren betonar att det är avgörande hur man kommunicerar kring de insatser som vidtas.

– Det är otroligt viktigt att kommunicera skälen till att man till exempel sätter folk i hemkarantän. Att man är tydlig med att det inte handlar om att vi egentligen är särskilt rädda för smitta och smittspridning utan, för att hantera den oro och rädsla som finns, så ser vi att det här gynnar vår organisation, säger hon.

Efter terrordådet på Drottninggatan fick många arbetsgivare anledning att se över sina checklistor för hur man bör agera i den typen av krissituationer. Sara Kullgren tror att Coronavirusutbrottet kommer att leda till en liknande översyn.

– Det ligger ett stort ansvar på chefen att vara inkännande och hitta lösningar som fungerar, men också ha is i magen och inte agera för snabbt. Det är en balansgång, säger hon.

 

TIPS:

Till chefer vid en kris

  • Du behöver ta hand om dina medarbetare på ett medkännande och respektfullt sätt, väl medveten om att alla reagerar olika i krissituationer.
  • Som närmaste chef är det du som får informera, lyssna och finnas till hands för frågor.
  • Var beredd på att du kan komma att bli måltavla för medarbetarnas reaktioner som ilska, förtvivlan och sorg.
  • Var uppmärksam på hur du själv drabbas och påverkas av krisen och vilket stöd du behöver för att kunna leda din grupp. Krisen kan påverka ditt omdöme och din förmåga att agera som chef. Blir det för ansträngande kan det vara lämpligt att lämna över till någon annan.
  • Vad som än händer behöver någon arbetsleda, omprioritera och organisera för att verksamheten ska fungera.

Källa: Ledarna

bild på Katharina Hedström

Katharina Hedström

Mer om Coronaviruset

Senaste om Tips och råd