Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam

Så gör du

Skapa bättre stämning på jobbet

Hövlighet på jobbet har större betydelse än vad man kan tro. Studier visar att hövlighet till och med kan minska sjukfrånvaron på företaget. Men för att få ett bättre arbetsklimat och inte fastna i fluffiga värdeord, är det viktigt att fokusera på konkreta handlingar i vardagen.

1. Sätt upp riktlinjer
Ett första steg mot ett bättre arbetsklimat är att ledningen tillsammans med medarbetarna drar upp riktlinjer för vilka kollegiala beteenden som är bra eller önskvärda- så här vill vi vara mot varandra. Det kan till exempel resultera i ett antal värdeord som på ett övergripande plan beskriver hur man vill att arbetsklimatet ska vara. En vanlig miss är att man stannar där och inte funderar över konsekvenser för vad som händer om någon inte följer riktlinjerna.

2. Översätt värdeorden till konkreta handlingar
Många företag och organisationer har värdeord men omsätter sedan inte dem i praktiken. Värdeord är ofta exempel på icke-beteenden. Att vara snäll är ett icke-beteende men att bjuda en kollega på lunch är ett konkret beteende. Ett annat exempel; ett företag har bestämt att ett värdeord på arbetsplatsen är respekt – vi ska behandla varandra med respekt. I det fallet gäller det att fundera över vad det egentligen innebär genom att ställa frågan; vad kan jag göra för att behandla andra med respekt? Ett konkret svar kan till exempel vara; jag ska sluta att avbryta mina kollegor när de pratar. Ett bra tips är att tänka att man ska kunna förklara det önskvärda beteendet för ett barn.

3. Fokusera på lösningen – inte problemet
Det är mycket roligare att jobba mot ett positivt mål än mot ett problem som ska åtgärdas. Så i stället för att ha som mål att få bort gnället på jobbet kan målet vara en gladare stämning med fler skratt.

4. Chefen måste inte lösa alla problem
Många chefer missuppfattar sin roll och tror att de måste lösa alla problem själva när de i stället behöver jobba på att få sina medarbetare mer delaktiga. Det gör chefen bäst genom att ställa frågor. Om en medarbetarundersökning visar att trivseln är låg på arbetsplatsen kan chefen fråga; vad föreslår ni att vi gör, vad kan jag bidra med och vad kan ni göra i vardagen? Förslagen på förbättringsåtgärder ska primärt komma från medarbetarna.

5. Tänk konstruktivt kring irritationsmoment
Arga post it-lappar av typen "din mamma jobbar inte här" är vanliga på många arbetsplatser. Vi har alla olika smärttrösklar när det gäller saker som hur högt man kan prata i telefon i kontorslandskapet till hur ren personalkylen bör vara. Därför uppstår det lätt friktioner. En viktig utgångspunkt är att försöka tänka så lösningsfokuserat som möjligt och fundera på vem som äger problemet och hur det kan lösas. Som individ gäller det att hantera sina känslor och inte bli så arg över det jag stör mig på. Gruppens bidrag kan vara omtänksamhet mot mig som tycker att något är jobbigt. Om en medarbetare får huvudvärk av parfym kan gruppen kanske enas om att undvika parfym på jobbet.

6. Behandla andra som du själv vill bli behandlad
Jobbet är en arena där en grupp människor som inte har valt varandra ska samarbeta dagligdags. Den gyllene regeln om att behandla andra som man själv vill bli behandlad är en grundläggande etisk princip som håller än i dag. Men det är bra att komma ihåg att alla inte vill bli bemötta på samma sätt. En medarbetare kanske älskar att ha en daglig dialog med chefen medan en annan medarbetare tycker att det känns jobbigt.

Källa: Dan Hasson, stress- och arbetsmiljöforskare vid Karolinska Institutet och Mayo Clinic.

REDAKTIONEN TIPSAR

Så blir det bättre stämning på jobbet

  • Visa intresse för din kollegas arbetsuppgifter. Hur gick det med ditt möte igår eller fick du ordning på datorstrulet?
  • Hälsa på varandra. Bättre att säga hej en gång för mycket än tvärtom.
  • Svara på frågor du får i mejl.
  • Var generös med återkoppling och beröm. Försök att vara så konkret som möjligt. Vad var det som var bra?
  • Hjälp andra och ta själv emot hjälp.
  • Visa tacksamhet om du får hjälp.
  • Baktala inte kollegor. Vill du komma med kritik – gör det hellre ansikte mot ansikte.
bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd