Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Christina Drejenstam

Så gör du

Tre sätt att hantera din oro

Oron är mänsklig, begriplig och till och med konstruktiv ibland. Men den kan också bli ett hinder i vardagen, såväl privat som på jobbet. Genom att lära dig se och hantera din oro kan du släcka din egen varningslampa när den inte behövs och vara mer närvarande i livet.

1. Kartlägg din oro

Olika människor oroar sig för olika saker och oron kan ta sig uttryck på olika sätt. Reflektera över dig själv. Vad brukar din oro handla om? Hur påverkar den dina tankemönster och beteenden? Gör den att du undviker situationer, personer eller aktiviteter? Om du exempelvis är rädd att misslyckas kanske du inte tar på dig nya uppgifter och utmaningar. Och är du orolig för att hamna i konflikter kanske du undviker att säga vad du tycker på jobbmötena.

Övning: För dagbok
Observera dig själv genom att föra dagbok under några dagar. Sätt dig ner med papper och penna eller dator en eller flera gånger under dagen och ringa in din oro med ord. När kom oron, vad handlade den om? I vilken situation dök den upp? Vad tänkte du? Fick du kroppsliga reaktioner i form av exempelvis ökad puls eller ansträngd andning? Försök vara så konkret och detaljerad som möjligt. Då kan du få syn på mönster som i nästa steg kan hjälpa dig hantera oron.

 


2. Tänj på dina trygghetsgränser

Ett vanligt sätt att hantera oro är att anstränga sig för att bete sig "rätt". Det kan handla om att utföra sina arbetsuppgifter perfekt, ha ett skinande fläckfritt hem eller packa allt du kan tänkas behöva när du ska på resa. Men om du alltid håller dig innanför gränserna som du målat upp får du aldrig veta vad som händer om du kliver utanför. Kanske är det inte så farligt? Genom att släppa kontrollen och kliva några steg ut från din trygghetszon kan du öva upp din tolerans för osäkerhet.

Övning: Anta utmaningar
Bryt vanor och utsätt dig själv för risker, stegvis och i lagom portioner. Ta en annan väg till jobbet eller gå på en konsert som du inte vet om du kommer gilla. Våga slarva, till exempel genom att komma för sent eller bjuda hem vänner utan att städa. Eller utmana dig själv genom att engagera dig och göra åtaganden. Kanske kan du förbinda dig att samarbeta med en kollega du inte känner i ett projekt, eller åta dig att vara stödperson åt en ensamkommande flykting.

3. Acceptera osäkerheten

Oro triggas av osäkerhet och kan beskrivas som en avläsning av tillvaron, där vi söker efter uppdykande problem och olyckor. Som ett sätt att få kontroll försöker många tänka sig fram till lösningar på allt som eventuellt skulle kunna hända. Kruxet är att det lätt leder in i en trasslig snurr där man bara ser ännu fler risker och hot, vilket i sin tur spär på oron. Så testa i stället det omvända: Jobba på att acceptera osäkerheten som en del av livet. Det går ändå aldrig att förutse eller förebygga allt.

Övning: Öva på närvaro
Det är svårt att följa uppmaningen att sluta tänka. Däremot är det fullt möjligt att träna upp förmågan att välja var du ska ha ditt fokus. Här är medveten närvaro ett bra verktyg. Testa exempelvis andningsankaret, en övning där du knyter uppmärksamheten till din andning och använder det som ett ankare för att hitta stabilitet i kroppen och sinnet.

FAKTA

Om oro

Att pejla av händelser, situationer och människor som kan vara till skada för oss själva eller för dem vi håller kära är en del av vår mänskliga överlevnadsutrustning. Genom förmågan att tänka framåt och föreställa oss möjliga scenarier kan vi förbereda oss för och undvika faror.

Men oron kan också börja leva sitt eget liv. Om larmknappen ständigt är intryckt kan det hindra oss från att leva det liv vi vill. Det kan också ge påtagliga konsekvenser i vardagen – exempelvis att vi ligger vakna på natten, får ont i kroppen och inte förmår vara närvarande med våra familjemedlemmar eller kollegor.

Oro yttrar sig på olika sätt för olika personer. En del ältar kring olika vardagliga teman och känner sig klart begränsade av sin oro. Andra upplever oron mer som ett mörkt och diffust stråk av nedstämdhet, och en känsla av att ha missat något väsentligt i livet.

 

Källa: Anna Kåver, psykolog, psykoterapeut och författare till bland annat boken Oro – Att leva med tillvarons osäkerhet.

bild på Fatima Grönblad

Fatima Grönblad

Mer om Så gör du

Senaste om Tips och råd