Hoppa till huvudinnehållet
Jämställdhet

Mixade grupper har gynnat arbetsmiljön

På Coca Cola i Sverige har ett enträget jämställdhetsarbete börjat ge resultat. I ledningsgruppen är det hälften kvinnor och hälften män och reglerna vid föräldraledighet har blivit generösare.

– För oss är det viktigt att spegla hela samhället och då är mod en av våra drivkrafter, säger Pierre Decroix, vd på Coca Cola Enterprises Sverige sedan tre år tillbaka.Foto: Anders Jauring

Företaget påbörjade sitt jämställdhetsarbete redan för fem år sedan. 2013 accelererade jämställdhetssatsningen, då företagsledningen märkte att fler och fler kvinnor slutade vilket var väldigt negativt för företaget. Pierre Decroix förespråkar mixade arbetsgrupper eftersom det gynnar arbetsmiljön, kreativiteten och skapar fler och nya idéer.

– Då satsade vi på att jämställdhet skulle vara inbäddat i arbetsplatskulturen. Och för att det skulle fungera behövde vi i ledningen leda med exempel.

Resultatet blev riktade satsningar och skräddarsydda nätverk, som nu har fått de kvinnliga medarbetarna att växa och utvecklas. De har skapat en rättvise- och mångfaldspolicy som har målbeskrivningen "att attrahera, utveckla och behålla en arbetskraft som återspeglar mångfalden i de samhällen där vi är verksamma."

För att nå sina mål har företaget åtagit sig att säkerställa rättvisa, främja mångfald och lika möjligheter. Deras mätbara mål är att bland nyanställda ska fördelningen vara 50/50, likaså i ledningsgruppen vilket nu är uppnått, och att 20 procent ska ha annan etnisk bakgrund än svensk. Alla chefer har gått en mångfaldsutbildning och under 2016 ska även mellanchefer gå samma utbildning.

Pierre Decroix säger att de satte upp riktlinjer för att kunna skapa förbättringarna. Bland annat kollade de noggrant statistiken för sina anställningar. Nu har de en policy att i sin lista på jobbkandidater ska det alltid vara en man och en kvinna, och i rekryteringen ska de kalla minst en kvinna till intervju. Den största vinsten med detta arbete och att spegla samhället menar han är att företaget förstår bättre hur kunderna tänker.

– Om vi bara har män så tänker vi bara som hälften av samhället, säger han.

Deras jämställdhetsarbete har också lönat sig på andra sätt. Förra året fick de motta Industrins jämställdhetspris där de i motiveringen hyllades för ett nytt framgångsrecept, den här gången på jämställdhetsområdet, och för budskapet om att "företaget vill ta en ledarroll i utvecklingen av ett arbetsliv på lika villkor." De blev väldigt stolta och såg det som ett stort erkännande av vad de faktiskt åstadkommit, men det innebär också förpliktelser förklarar Pierre Decroix.

– Nu leder vi vägen och är en förebild, så det tvingar oss att fortsätta på den här vägen.

I arbetsmiljöarbetet har de också skapat en policy för balans i livet, arbetsbalans. Till exempel att möten bara får hållas mellan klockan 9.00 och 16.00, och i år har de infört mötesfria onsdagar. De anställda får inte kontaktas mellan sex och åtta på kvällen eftersom det ofta är middags- och nattningstid för småbarnsföräldrar. Medarbetarna har också möjlighet att jobba flexibelt och på tider som passar deras livssituation. De har även infört Parental Program, som är en beskrivning av hur företaget kan underlätta för föräldrar att kombinera jobb och föräldraskap, samt hålla kontakt med föräldralediga medarbetare.

Pierre Decroix har många tips att dela med sig av och vill även skicka med ett viktigt budskap till alla chefer.

– Ha kul, på ett sådant sätt att du känner glädje i jobbet. Alla dagar kan naturligtvis inte vara så men lyssna noga, var klok och framför allt, var en förebild.

PIERRE DECROIX TIPS

Så leder du jämställt

  • Led med exempel genom att vara en förebild.
  • Ta fram statistik på hur fördelningen män/kvinnor ser ut.
  • Arbeta hårt med att rekrytera duktiga kvinnor, för om du gör det kommer de att leda med exempel. Det ger ringar på vattnet och leder företaget framåt.

Suzanne Vikström

Mer om Jämställdhet

Senaste om Tips och råd