Mer

355 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Arbetsolyckor ökar bland unga

2019-04-16

Arbetsolyckorna bland unga har ökat med omkring 20 procent de senaste fyra åren. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket. Risken att råka ut för en arbetsolycka är fyra till sex gånger högre första året på en ny arbetsplats, enligt Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Byggnadsarbetare får träna på risker i säkerhetspark

2019-04-15

Nu är arbetet igång med att skapa Sveriges första säkerhetspark. En plats där alla i byggbranschen kan träna på att undvika olyckor, testa utrustning och inte minst reflektera över risker och arbetssätt.

Många missar explosionsrisker

2019-04-11

Åtta av tio arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare och andra föremål som kan explodera om de hanteras på ett felaktigt sätt.

Delad kunskap dubbelt värd

2019-04-03

Kompetensutveckling stärker individen och företagens konkurrenskraft i en omvärld där den tekniska utvecklingen går i ett rasande tempo. Men måste kompetensutveckling alltid vara lika med en extern kurs och hur gör man egentligen för att skapa ett klimat och en arbetsorganisation där man lär av varandra i vardagen?

Så vill Ylva Johansson minska dödsolyckorna

2019-04-03

Regeringen kraftsamlar för att råda bot på de stigande dödstalen i arbetslivet. Sex ministrar och en rad myndigheter är engagerade i arbetet. 

Kan vi lansera ståbordet som Arbetsplats Classic?

2019-04-02

Med känsla för djur och människor

2019-03-28

Att se glädjen när ett älskat husdjur räddats till livet och hämtas hem av husse eller matte tröttnar man aldrig på. Det säger Nina Hegefjärd skyddsombud på ett djursjukhus i södra Stockholm.

Olösta konflikter grogrund för mobbning

2019-03-26

Forskning visar att konflikter ofta övergår i mobbning. Om medarbetare upplever att de inte släpps in i en arbetsgrupp eller får tillräcklig information för att göra sitt jobb, bör man som chef dra öronen åt sig. Andra tecken på mobbning är hög sjukfrånvaro och personalomsättning.

Teknikkrångel begränsar lärare

2019-03-25

Undervisning och kontakt med föräldrar har till stora delar digitaliserats i den svenska skolan. Samtidigt uppger fyra av tio lärare att krångel med teknik, långsam uppkoppling och bristande it-support begränsar dem i arbetet. Det visar Skolverkets uppföljning av digitaliseringen.

Kollegorna påverkar dina val i livet

2019-03-14

Vad kollegorna tycker påverkar oss inte bara på jobbet utan även i privatlivet när vi står inför olika val. En ny undersökning visar att kollegorna har betydligt större inflytande i våra liv än vad vi kanske tror.

De vill lyfta kvinnornas arbetsmiljö

2019-03-08

De kvinnliga skyddsombuden på IF Metall Gränges i Finspång har bildat en grupp för att förbättra arbetsmiljön ur ett genusperspektiv. Det gäller bland annat kläder och utrustning som ofta är anpassade för män, men även jämställdhetsfrågor, ergonomi och arbetssätt.

Allt fler vobbar

2019-02-13

Sju av tio tjänstemän väljer att vobba i stället för att vabba för att hinna med sina arbetsuppgifter. Men en del känner sig otillräckliga gentemot sitt barn när de vobbar och vill helst slippa. Andra ser det som en möjlighet att få ökat inflytande över arbetet.