Mer

455 artiklar

Vill du läsa mer? Här finns fler artiklar om arbetsmiljö. 

Gravida ska inte jobba med covid-patienter

2020-09-21

Gravida ska inte ha arbetsuppgifter som innebär att de utsätts för coronaviruset. Det slår nu Arbetsmiljöverket fast efter att ett skyddsombud i region Värmland begärt åtgärder.

Attityder ett hinder för äldre på jobbet

2020-09-16

Åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden börjar tidigt – redan i 40-årsåldern – och slår hårt mot äldre som vill fortsätta jobba. Det är ett problem eftersom fler behöver jobba längre och det råder brist på kompetent arbetskraft i många branscher.

Det gnälls det mest om på jobbet

2020-09-11

Chefen och arbetsuppgifterna hör till de ämnen som det gnälls mest om på jobbet. Nästan hälften av svenskarna ser gnäll som ett arbetsmiljöproblem, enligt en undersökning.

Digitalt lärande ger nya möjligheter

2020-09-09

Kunskaper som sitter, lärande som sker på medarbetarnas villkor och i många fall lägre kostnader för utbildning. Det är några av fördelarna med att lära om arbetsmiljö digitalt.

Det är dags att bli en gamer igen

2020-09-07

Industrin satsar på kompetensutveckling

2020-09-03

Att satsa på kompetensutveckling kan vara ett sätt för företagen att rusta sina anställda under coronakrisen. Det har parterna inom industrin tagit fasta på och utvecklat en digital lärportal tillsammans med ett antal myndigheter.

Var tredje vårdanställd utsatt för våld

2020-08-27

Anställda inom akutsjukvård, psykiatri och demenssjukvård löper störst risk att bli utsatta för hot och våld på jobbet. Att helt få bort det är svårt men det är viktigt att utbilda personalen i att hantera de situationer som uppstår, konstaterar forskare i en ny rapport.

Arbetsmiljöskuld att vänta efter pandemin

2020-08-24

Under sommaren har antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket om tillbud kopplade till covid-19 minskat kraftigt. Men nu väntar inte bara en vårdskuld utan också en arbetsmiljöskuld, enligt Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Utsatt arbetsmiljö för vägarbetare

2020-08-14

Fyra av tio svenskar uppger att andra trafikanter kör för fort förbi vägarbeten, enligt en ny undersökning. Ett steg åt sidan kan vara skillnaden mellan liv och död för vägarbetare om trafikanter inte sänker hastigheten.

"Chefen lärde mig ta paus"

2020-07-08

Kollo – ett sommarjobb med extra allt

2020-07-07

"Ibland känner jag mig som Stora ledsna stekoset"

2020-07-02