Hoppa till huvudinnehållet
Arbetstid

Fyradagarsvecka lockar svenskarna

I allt fler länder görs försök med fyra dagars arbetsvecka. Nu visar en ny undersökning att drygt var tredje svensk är positiv till att jobba fyra dagar i veckan i stället för fem.

I bland annat Spanien, Island och Nya Zeeland görs omfattande försök med fyra dagars arbetsvecka med bibehållen lön. I Spanien genomförs projektet i statlig regi. Cirka 70 små och medelstora företag ska delta under minst två år, rapporterar tidningen Arbetsvärlden.

Rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad har undersökt hur svenskarna ställer sig till fyradagarsvecka. Resultatet visar att drygt en tredjedel, 36,8 procent, anser att en heltidstjänst med fyra dagar i veckan skulle passa dem bättre än att jobba fem dagar.

– Det är tydligt att många arbetstagare vill kunna balansera arbets- och privatlivet bättre. Sex timmars arbetsdag har diskuterats flitigt och nu har förkortade arbetsveckor seglat upp som en ny trend. Huruvida Sverige är redo för detta, i rådande lågkonjunktur, återstår dock att se, säger Camilla Campelo, HR-direktör på Randstad.

Undersökningen visar vidare att fler kvinnor än män vill arbeta fyradagarsveckor; 41 procent av kvinnorna jämfört med 30 procent av männen. Äldre är mer positiva än yngre till att ha kortare arbetsvecka, 44 procent i åldersgruppen mellan 45–54 år är positiva mot 30 procent av de som är mellan 25–34 år.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Arbetstid

Senaste om Mer om arbetsmiljö