Hoppa till huvudinnehållet

Antalet cykelolyckor som lett till sjukhusvård har ökat de senaste tre åren, enligt siffror från Socialstyrelsen.

Bild: Istockphoto

Arbetsolyckor och arbetsskador

Allt fler skadar sig på väg till jobbet

Under pandemin när vi ombads undvika kollektivtrafik sköt antalet cykelolyckor i höjden. Inte på 15 år har fler svenskar tvingats uppsöka sjukhus efter att ha skadat sig under cykling.

Förra året var 141 000 personer inskrivna på sjukhus till följd av att ha skadat sig. Det var en minskning med cirka 5 000 i jämförelse med år 2019, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

– Restriktionerna under pandemin kan ha bidragit till att aktiviteten i samhället minskat, och därmed att allt färre behövt läggas in på sjukhus på grund av en skadehändelse, säger Christian Lovering, statistiker på Socialstyrelsen.

Däremot ökade antalet cykelolyckor. Nästan 4 100 personer vårdades på sjukhus för en cykelolycka, att jämföra med 3 400 året innan.

– Vi har sett att antalet cykelolyckor som leder till inskrivning på sjukhus har ökat de tre senaste åren, men ökningen mellan 2019 och 2020 var större än föregående års ökningar, konstaterar Christian Lovering.

Inte sedan 2005 har det skett så många cykelolyckor i Sverige, enligt Socialstyrelsen.

– Cykelinfrastrukturen ser förmodligen annorlunda ut idag jämfört med 2005. Det är möjligtvis fler som cyklar i dag jämfört med då. Den typ av olyckor som ökar mest till antal är singelolyckor.

En annan förklaring till ökningen är alla nya typer av transportmedel som elcyklar och elsparkcyklar.

– Elsparkcyklar finns ju nästan i varje större stad i Sverige, och i uppgifterna för cykelolyckor ingår sådana med elsparkcyklar och elcyklar, påpekar han.

Men trots det ökade antalet olyckor anser Christian Lovering inte att man ska vara rädd för att cykla. I pandemitider kan det vara positivt att undvika kollektivtrafik och cykling är ett bra sätt att få vardagsmotion.

– Det finns många positiva hälsofördelar med att cykla även om det alltid finns en liten risk för skador. De allra flesta cykelturer går ju bra.

Tittar man cirka 20 år tillbaka i dödsorsaksregistret ser man dessutom att det faktiskt var fler som förolyckades i cykelolyckor jämfört med i dag.

– Siffrorna vi har publicerat nu kan kanske användas som underlag för det fortsatta trafiksäkerhetsarbetet, säger Christian Lovering.

SÅ GÖR DU

Anmäla färdolycksfall

Om du skadar dig när du är på väg till eller från arbetet har du rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Arbetsgivaren ska anmäla skadan till Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska också informera skyddsombudet. Anmälan ska skrivas under av både arbetsgivaren och skyddsombudet. Försäkringskassan skickar sedan anmälan vidare till Arbetsmiljöverket. Det enklaste är att göra anmälan med hjälp av de formulär som finns på anmalarbetsskada.se

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö