Hoppa till huvudinnehållet
Byggnadsarbetare på ett tak

Bild: Pexels/Burst

Säkerhet

Var femte byggarbetare rapporterar inte tillbud

Var femte byggarbetare rapporterar sällan eller aldrig in situationer som skulle kunna orsaka en olycka på arbetsplatsen. Den främsta orsaken är stress och pressande tidplaner. Det framkommer i en ny undersökning.

Endast var tredje byggarbetare rapporterar in tillbud i arbetet och var femte gör det sällan eller aldrig. Det framkommer av en undersökning som Novus gjort på uppdrag av företaget Ramirent som arbetar med maskinuthyrning. Undersökningen visar också att var tionde byggarbetare upplever sin arbetsplats som osäker.

Framför allt är det stress och pressade tidplaner som bidrar till bristande säkerhet. Det uppger 52 procent av de som svarat på undersökningen. Var tredje, 33 procent, anser att kunskaperna om hur man jobbar säkert inte är tillräckliga. 27 procent svarar att kollegorna inte följer säkerhetsreglerna och 23 procent svarar att de själva slarvar med skyddsutrustningen.

– Att rapportera in incidenter eller farliga situationer är inte bara ett ansvar utan också en möjlighet. Här kan företagen hämta mycket information som bidrar till att bygga en säkrare arbetsplats. Och även om det primära målet är att förebygga personskador och olyckor, blir det även vägledande för att förbättra arbetsprocesser eller göra rätt inköp av skyddskläder och utrustning, säger Lisa Högberg, HSEQ-ansvarig på Ramirent, i en kommentar.

Undersökningen bygger på svar från 500 personer.

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Säkerhet

Senaste om Mer om arbetsmiljö