Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Istockphoto

Arbetsolyckor och arbetsskador

Kvinnor skadar sig oftare på väg till jobbet

Män drabbas oftare av allvarliga olyckor på jobbet. Men kvinnor drabbas betydligt oftare än män av olyckor på väg till eller från arbetet. Det visar AFA Försäkrings årliga arbetsskaderapport.

Under 2018 inträffade nästan 8 000 så kallade färdolycksfall. Färdolycksfall innebär att man skadat sig på vägen till eller från jobbet, exempelvis att man halkat eller ramlat med cykeln. Kvinnor står för 68 procent av alla godkända färdolycksfall.

– Att kvinnor dominerar kan bero på att olyckor med bil regleras av trafikförsäkringen. Av det kan man dra slutsatsen att män oftare kör bil till jobbet medan kvinnor oftast cyklar eller åker kollektivt, sa Elin Henriksson, analytiker på AFA Försäkring, när hon presenterade rapporten på ett webbsänt seminarium.

Totalt inträffade 11 373 allvarliga arbetsolycksfall under 2018 som inneburit sjukfrånvaro i mer än 30 dagar.

– De allvarliga olyckorna har legat ganska stabilt de senaste tio åren. Det rör sig om cirka 11 000 fall per år. Däremot har de mindre allvarliga olyckorna ökat under samma period. Det kan bero på att vi varit inne i en högkonjunktur med många sysselsatta, sa Elin Henriksson.

Män står för två tredjedelar av de allvarliga olycksfallen och kvinnor för en tredjedel. Yrkesgrupper med flest allvarliga olyckor under 2018 var för män metall- och industriarbete samt betong- och anläggningsarbete. För kvinnor sker flest olyckor bland undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter.

Den absolut vanligaste orsaken till olyckor bland båda könen är fallolyckor.

– Alla fallolyckor tillsammans, det vill säga ramla ute, ramla inne, fall från höjd, fall i trappa och fall från stege står för en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Det är jämnt fördelat mellan könen, men för kvinnor är det vanligare att ramla i samma nivå det vill säga ramla ute eller inne. För män är det vanligare att man faller från höjd, till exempel från en stege, sa Elin Henriksson.

Ladda ner rapporten här:

FAKTA

Om rapporten

Rapporten "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro – 2020" bygger på statistik från AFA Försäkrings skadedatabas och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för AFA Försäkrings försäkrade fram till år 2018 och är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Årets rapport visar en fortsatt stabil trend när det gäller allvarliga arbetsskador och dess utveckling. 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Arbetsolyckor och arbetsskador

Senaste om Mer om arbetsmiljö