Hoppa till huvudinnehållet

Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks bygg, jobbar aktivt med mångfald vid rekrytering. Det är ett sätt att bredda kompetensen på företaget och bli en attraktivare arbetsgivare. Vi ville ändra inställningen från att byggjobb är ett muskeljobb till att det är ett hjärnjobb, säger han.

Bild: Lindbäcks bygg

Jämställdhet

”Från muskeljobb till hjärnjobb”

I byggföretaget Lindbäcks nya fabrik ska det vara jämn könsfördelning bland de anställda. Dessutom har arbetsmoment, maskiner, kläder och omklädningsrum anpassats för att passa fler än bara män. Genom att satsa på mångfald har det blivit lättare att rekrytera.

Det var för tre år sedan som Lindbäcks bygg beslöt bygga ny fabrik i Piteå, en ort med relativt låg arbetslöshet. Så hur skulle de hitta sina 150 nya medarbetare? Svaret blev att leta i helt nya målgrupper.

– Vi tänkte att om vi försöker bredda skaran av de som söker så kanske vi fixar det. Och vi ville ändra inställningen från att det är ett muskeljobb till att det är ett hjärnjobb. Men då måste vi få till en arbetsplats som fler attraheras av, där fler kan jobba. Så vi satte målet 50/50, hälften kvinnor, hälften män, säger Stefan Lindbäck, vd på Lindbäcks.

Att ändra synsättet på jobbet var viktigt eftersom företagets arbetssätt i grunden har förändrats.

– Förut var det bästa vi kunde ha en snickare som ensam kunde ta emot en lastbil med timmer och sen själv bygga ett hus utifrån en ritning. I dag krävs otroligt mycket mer teamarbete. Har man då en person som kör hårt själv utan att tänka på de övriga blir det helt fel.

Så för att hitta nya typer av kompetenser ändrades tilltalet i rekryteringen, precis som målgrupperna. I dag är före detta lärare, poliser och butiksbiträden anställda.

– Tidigare har vi bara anställt dem som sökt och har inte engagerat oss i dem som inte väljer att söka till oss. Men nu får vi in så mycket fler kompetenser. Vi får en mycket bredare kulturell och emotionell bas och det blir mycket lättare att prata ledarskap. Det är inte längre ett kollektiv där alla är en och samma. Nu har vi många som kan se saker från många olika håll.

Att sätta ett jämställdhetsmål blev ett uppvaknande och gav flera nya insikter. Att förslitningsskador var ett problem – det var ingen nyhet – men att medarbetare känt sig kränkta, det hade inte tagits på allvar. I den nya fabriken ersätts tunga arbetsmoment med robotar, men där finns också omklädningsrum för kvinnor och män och arbetskläder för olika kroppar.

– Vi hade tidigare tänkt att vi var rätt duktiga på de här frågorna om mångfald och jämställdhet. Men nu såg vi att vi haft ett ledarskap som inte fångat upp problemen, helt enkelt för att vi inte begripit bättre.

Men en sak är att attrahera nya grupper av medarbetare. En helt annan är att få dem att stanna, menar Stefan Lindbäck.

– Inkluderingen är utmaningen. För de som inte tillhör normen får inte känna sig som experimentobjekt. Alla ska känna sig välkomna, skit samma vilket kön du är eller varifrån du kommer.

Stefan Lindbäck har själv fått många aha-upplevelser under resan. Bland annat att det är väldigt viktigt hur han som vd uttrycker sig. Och ledarskapet har överlag blivit mycket mer tydligt – och kunnigt.

– Nu reagerar ledare på beteenden som inte är ok. Och begriper man inte ett nej har man inte på Lindbäcks att göra. Ofta kan det vara en kvinna som själv säger att, 'det var väl ingenting'. Då gäller det att som ledare ändå våga ta i frågan.

TIPS

Mångfaldsarbete

  • Att skapa mångfald är enklare än du tror, det är bara att sätta målet. Var inte så rädd att testa, det värsta som kan hända är att du lär dig något.
  • Jobba med inkludering. Mångfald är en sak, inkludering är en annan. Har du anställt människor utanför den rådande normen på företaget jobba hårt för att behålla dem. De måste känna sig välkomna och ha samma förutsättningar för jobbet som alla på arbetsplatsen.
  • Skapa ett årshjul över allt arbete som ska hända de närmaste åren. Att involveras i arbetet gör att du förstår varför vissa beslut fattas, det skapar delaktighet och alla blir sedda på samma sätt.
bild på Carin Hedström

Carin Hedström

Mer om Jämställdhet

Senaste om Ledarskap