Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Marianne Zetterblom

Arbetstid

Så säger lagen om semester

Kan jag avvakta besked om vaccinering mot covid-19 innan jag skickar in mina semesterönskemål eller kan jag välja att ta semester i höst istället? Frågetecknen kring semester under en pandemi är många. Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen, ger svar.

Avvakta med semesterdatum

Vaccineringsfrågan har blivit en osäkerhetsfaktor för många inför semestern. Vissa vill avvakta att fastställa exakta semesterdatum eftersom de inte vill avbryta sin semester för att åka hem och vaccinera sig. De flesta arbetsgivare kräver att de anställda inkommer med sina önskemål om semester flera månader innan sommarledigheterna ska börja. Detta är för att arbetsgivaren har en skyldighet att ge de anställda besked två månader före ledighetens början enligt semesterlagen.

Spara semester

Den som har 25 dagars semester har rätt enligt lagen att spara fem semesterdagar. Den som har längre semester kan därutöver spara de extra dagarna. För den som önskar ta ut ledigheten under en annan period går det att komma överens om att flytta semesterperioden.

Besked om ledighet

För de som exempelvis jobbar inom vården, där trycket är högt, kan det hända att arbetsgivaren vill flytta semester eller dröjer med att ge besked. Enligt semesterlagen ska besked ges två månader innan ledighetens början. Det är möjligt att komma överens om andra regler genom ett centralt kollektivavtal.

25 dagars semester

Semesterlagen ger rätt till 25 dagars semester per år. Om inte annat har avtalats har den anställde rätt till en sammanhängande ledighetsperiod om fyra veckor mellan juni och augusti. Om det finns särskilda skäl kan ledigheten förläggas till annan tid, men pandemin i sig utgör inte särskilda skäl utan det krävs mycket speciella omständigheter.

Flytta semester

Det finns centrala kollektivavtal som medger en längre ledighetsperiod, vissa avtal har exempelvis maj-september som ledighetsperiod. Det förekommer också att det tecknas lokala kollektivavtal om annan förläggning. Ofta har avtalen inslag av frivillighet och den som flyttar hela eller delar av sin semester kan premieras på olika sätt. Vid alla former av semesterförläggning gäller att lagens syfte att ge arbetstagaren vila och ledighet måste uppfyllas.

Ändra beviljad semester

Varken arbetstagare och arbetsgivare kan ensidigt ändra den beviljade semestern, utan normalt gäller den utlagda semestern. Sedan är det givetvis möjligt att komma överens om annat.

Källa: Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen

 

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetstid

Senaste om Lagar och regler