Hoppa till huvudinnehållet
Coronaviruset

Isolering kan öka missbruksproblem

För den som tidigare haft ett alkoholmissbruk eller lider av psykisk ohälsa kan arbete hemifrån vara en riskfaktor i coronatider. Chefer kan därför behöva ha en tätare kontakt än vanligt med vissa medarbetare.

– Vi har inte märkt någon ökning när det gäller nytt missbruk men vi har fått in fler samtal än vanligt om återfall. När man hamnar i en ny situation och vanor och rutiner ändras ökar risken för återfall. Arbetsgivarna behöver ha en tätare kontakt med medarbetare som har en problematik, säger Ingela Eriksson på Alna. Foto: Alna

En tätare kontakt i dessa coronatider kan vara att chefen utöver morgonmötet online med alla också tar ett extra möte via länk under dagen med medarbetaren som har behov, kanske tar en promenad tillsammans då och då eller äter en lunch ihop via Teams eller Zoom.

– Chefen har kanske redan en oro kring någon eller några medarbetare. Problematiken kan tillta när man jobbar hemifrån och arbete och fritid flyter ihop. Extra skört är det för den som nyligen börjat få hjälp mot sitt missbruk, det gäller för arbetsgivaren att fortsätta stötta, säger Ingela Eriksson.

På Alna arbetar de sedan tidigare med digitala verktyg som psykologmöten via video och möten och behandling via plattformar på internet. För närvarande är i princip alla möten digitala och Ingela Eriksson tycker att de digitala varianterna fungerar minst lika bra som det fysiska mötet.

– Det är viktigt att finnas till och se sina medarbetare fast de sitter på distans. Det lönar sig i längden att stötta så att medarbetarna fortsätter att fungera och må bra.

Slutligen tycker hon att man ska skippa after work med alkohol via länk, för det är samma sak som alltid oavsett om det är coronatider eller inte - företag som har en generös alkoholkultur har också fler medarbetare med en hög konsumtion.

Hur är det då för medarbetare med psykisk ohälsa, som känner sig ledsna, oroliga, stressade och kanske har sömnsvårigheter. Hur fångar man upp dem när chef och medarbetare bara ses över länk.

Christian Brandt är psykolog på företagshälsan Previa och säger att det skett en stor förändring med kort varsel för både medarbetare och organisationer i samband med coronaviruset. Samarbeten förändras, kommunikationen likaså och det finns risk för missförstånd som kan skapa onödig oro.Foto: Previa

– Det är en högre anspänning och många kan känna att det påverkar deras ork och humör. Stress för att man upplever att man får mindre gjort, att det är svårt att reglera arbetsmängden och att man har funderingar om den egna tjänsten och sin eller närståendes hälsa. Har man då en underliggande psykisk problematik kan det skapa ångest och oro som inte släpper, säger Christian Brandt.

Även han menar att rutiner är viktiga. Det gäller att få till hållbara beteenden i sin vardag, en arbetsdag där inte oron och ångesten tar över. Se till att ta pauser, äta lunch, sluta jobba i tid och inte minst ha en löpande dialog med chefen som stöd.
Likväl som chefen sätter igång och avslutar arbetsdagen med medarbetarna via länk kan chefen höra av sig under dagen och kolla att medarbetaren tar sina pauser och får till naturliga gränser mellan arbete och privatliv.

När kommunikationsmönstren ändras kan det också leda till missförstånd och oklarheter som ger upphov till onödig oro. Därför tycker Christian Brandt att man ska vara noga med att stämma av vad man kommit fram till efter varje webbaserat möte genom en kort sammanfattning eller minnesanteckning. Det är ett sätt att kontrollera att medarbetarna har den information som de behöver och att de känner att kommunikationen fungerar.

Ett stort ansvar vilar på cheferna och arbetsgivaren. En hjälp för cheferna kan vara en hälsoenkät att mejla ut till medarbetarna varje vecka. Med frågor om krav, kontroll, socialt stöd och återhämtning. Det ger en fingervisning om hur medarbetarna mår.

Slutligen säger Christian Brandt att vissa människor med en underliggande psykisk problematik faktiskt kan tycka att det är skönt att jobba hemifrån.

– För den som lider av social ångest så kan det vara skönt att förväntningar på sociala situationer minskar. Den förändrade situationen kan faktiskt förenkla deras vardag.

TIPS

Så kan chefen stötta

  • Ha täta avstämningar med medarbetare som tidigare haft ett risk- eller missbruk. Digitala möten funkar bra!
  • Skippa after work med alkohol, även om den sker via länk.
  • Uppmuntra till bra rutiner vid hemarbete. Det handlar om att ta pauser, sluta jobba i tid och sätta gränser mellan jobb och fritid. Som chef kan du föregå med gott exempel.
  • Skicka regelbundet ut en enkät till dina medarbetare där de får svara på frågor om krav, kontroll, stöd och återhämtning.
bild på Gerd Eriksson

Gerd Eriksson

Mer om Coronaviruset

Senaste om Hälsa