Hoppa till huvudinnehållet
Ergonomi

Uppmuntrande mejl fick fler att stå

Påminnelser via sms och mejl och möjligheter till stå-möten har god effekt för att få kontorsanställda att sitta mindre på jobbet. Det visar en dansk interventionsstudie.

I interventionsstudien "Take a stand" har kontorsanställda på fyra danska företag uppmuntrats att sitta mindre under arbetsdagen. De anställda har fått påminnelser om att byta arbetsställning via sms och e-post. Företagen har också gjort fysiska förändringar på kontoren som har syftat till att öka möjligheterna till stå-möten. Dessutom har de anställda fått information om hälsorisker kopplade till att sitta för mycket.

Efter en månad satt de anställda 71 minuter kortare än innan projektets start. Efter tre månader var sitt-tiden reducerad med 48 minuter.

– Vi hade hoppats på att insatsen skulle reducera tiden de anställda satt med en timme så vi är mycket glada över resultatet, säger projektledaren och doktoranden Ida Högstedt Danquah vid Center for Interventionsforskning på Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, i en kommentar.

På de företag som deltog utsågs ambassadörer som hade till uppgift att ta täten och inspirera sina kollegor. Ledningsgrupperna på respektive företag involverades också från start. Att chefer stöttar och föregår med gott exempel sågs som mycket viktigt i projektet.

– Deltagarna var generellt sett positiva till insatsen. De ville gärna göra något själva för att sitta mindre. Det är ju ingrodda vanor som ska brytas och därför betydde det mycket att det var en gemensam insats med ömsesidig uppbackning, säger Ida Högstedt Danquah.

Totalt deltog 317 personer i studien som genomfördes på fyra olika företag.

 

TIPS 

Stå och jobba

  • Börja använda det höj- och sänkbara skrivbordet.
  • Variera arbetsställning ofta, helst varje halvtimme.
  • Tänk på att möten kan genomföras stående eller under en promenad.
  • Uppmuntra varandra att stå mer genom att sätta gemensamma mål på arbetsplatsen.

 

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

Mer om Ergonomi

Senaste om Hälsa