Hoppa till huvudinnehållet

De amerikanska presidentkandidaterna Donald Trump och Hillary Clinton är 70 respektive 69 år. I svenskt näringsliv hade de varit utdömda för länge sedan, sa professor Eva Vingård när hon presenterade en kunskapsöversikt om äldre i arbetslivet.

Bild: TT Nyhetsbyrån

Äldre

Bra för hälsan att jobba länge

Att fortsätta arbeta högt upp i åldrarna är bra för hälsan och hög ålder behöver inte vara ett hinder för att fortsätta jobba. Det konstaterar en forskargrupp som på uppdrag av Arbetsmiljöverket gjort en kunskapssammanställning om äldre i arbetslivet.

– Arbete är bra för hälsan. Det skapar mening, strukturerar tiden, ger status och identitet. Dessutom uppmuntrar det till aktivitet och kreativitet, sa Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin när hon presenterade kunskapsöversikten vid ett seminarium nyligen.

Men för att det ska vara möjligt att fortsätta jobba måste arbetsförhållandena vara bra. Jobb som är fysiskt tunga kan vara ett hinder även om mycket hänt på det området när det gäller att minska skadlig belastning. Mentalt krävande jobb däremot ser Eva Vingård inte som ett hinder.

– Kognitiva förmågor förändras inte särskilt mycket upp till 70 års ålder. Arbetsminnet är ganska intakt. Det episodiska minnet, som gör att man glömmer bort namnet på en skådespelare, försämras med åldern. Men det gör inte så mycket. Man kommer på efter ett tag.

Den långa arbetslivserfarenhet som äldre hunnit samla på sig är ovärderlig enligt Eva Vingård. Så länge som man inte blivit expert inom ett område som inte längre är efterfrågat.

Negativa attityder till äldre arbetskraft är det som ofta hindrar ett förlängt arbetsliv. Eva Vingård pratade om de två amerikanska presidentkandidaterna som båda är i 70-årsåldern.

– De hade varit utdömda i svenskt näringsliv för länge sedan, sa hon.

Den egna inställningen, det så kallade psykologiska åldrandet, har också betydelse.

– Den attityd man har till sitt eget åldrande spelar stor roll. Om man tänker "det här klarar jag inte, jag kan inte lära mig något nytt" så präglar det också arbetsgivarens syn.

Arbetsmiljöverket har också genomfört en tillsynsinsats som en del av en större EU-kampanj om hälsosamt åldrande i arbetslivet. Totalt har 1 750 arbetsplatser fått besök av en inspektör. Syftet var att ta reda på mer vilka faktorer som främjar ett långt arbetsliv. De branscher som fått besök är passagerartrafik, detaljhandel, förskola och kommunikation/information.

Ladda ner Arbetsmiljöverkets kunskapsöversikt:

FAKTORER

Som främjar ett längre arbetsliv

Förskola:

 • Hög grundbemanning så att man inte blir beroende av vikarier.
 • Oragnisera så att samma personer inte jobbar hela tiden i småbarnsgrupp som är mer fysiskt krävande.
 • Hjälpmedel som höj- och sänkbara skötbord och rullpallar.
 • Scemalägg planeringstid och annan barnfri tid.

Detaljhandel:

 • Hög grundbemanning
 • Roterande schema över dagen- växla kassaarbete med annat arbete.
 • Möjlighet att påverka sin arbetstid.
 • Närvarande ledarskap. Dagliga möten med chefen.

Passagerartrafik:

 • Variation i arbetet. Varva stillasittande med mer fysiska arbetsuppgifter.
 • Möjlighet att påverka arbetstiden.
 • Kamratstöd vid olyckor.

Information/kommunikation:

 • Flexibla arbetstider
 • Gå-möten, höj- och sänkbara bord.
 • Gemensamma veckomöten.

(Källa: Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats)

bild på Marianne Zetterblom

Marianne Zetterblom

marianne.zetterblom@prevent.se

Mer om Äldre

Senaste om Forskning