Hoppa till huvudinnehållet

Bild: Prevent

Arbetsmiljöarbete

Så säger lagen om personalrum

Är det okej att byta om på toaletten och ska det finnas ett vilrum på jobbet? Arbetsliv frågade Ewa Krynicka Storskog, arkitekt och handläggare på Arbetsmiljöverket, vad som krävs av ett personalutrymme.

Omklädningsrum
Ett omklädningsrum ska anpassas efter vilket typ av arbete som utförs. Om man blir svettig eller smutsig av sitt jobb räcker det inte med att erbjuda de anställda att byta om på toaletten. Då behövs särskilda omklädningsrum som ska vara åtskilda för män respektive kvinnor om man byter om samtidigt. Ibland behövs olika omklädningsrum för att byta om till privata kläder respektive skyddsutrustning.

Toaletter
När det gäller toaletter ska det finnas minst en toalett på varje våningsplan. Max 15 anställda kan dela på samma toalett.

– Toalettrummen ska vara tillräckligt stora, vara avskilda, ha låsbar dörr och inte ha direkt förbindelse med ett kök. I toalettrummet, eller i anslutning till detta, ska det finnas ett tvättställ eller en tvättränna, säger Ewa Krynicka Storskog.

Personalrum
Hur stort ett personalutrymme ska vara beror på hur många anställda som finns på företaget.

– Personalutrymmen ska dessutom vara lättåtkomliga och får inte användas för verksamhet eller förvaring som försämrar för dem som använder rummet, säger Ewa Krynicka Storskog.

Andra faktorer som är viktiga att ta hänsyn till är ventilation, akustik och tillgång till dagsljus.

– Ventilationen måste vara anpassad för det antal personer som vistas i lokalen. Vissa ventilationssystem kan göra att delar av rum blir dragiga. Det kan påverka hur väl ytan kan utnyttjas eftersom ingen ska behöva sitta där det är dragigt. Antalet fönster och hur de är placerade kan också påverka hur effektivt ytan kan utnyttjas.

Vilrum
På varje arbetsplats ska det också finnas, ett åtminstone gå snabbt att ställa i ordning, ett utrymme för vila.

– Det gäller oberoende av hur många som arbetar där. Men om det är fler än 50 anställda ska det finnas ett särskilt vilrum för liggande och ostörd vila. I närheten av vilutrymmet bör det finnas en toalett, säger Ewa Krynicka Storskog.

FAKTA

Personalutrymmen

Omklädningsrum, duschutrymmen, toalettrum, matutrymmen, vilrum och jourrum. I begreppet personalutrymme inryms många olika delar. Vad som gäller för respektive utrymme finns specificerat i Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1). De nya föreskrifterna träder i kraft 1 januari 2021.

Ladda ner de nya föreskrifterna om Arbetsplatsens utformning:

bild på Henrik Lenngren

Henrik Lenngren

Mer om Arbetsmiljöarbete

Senaste om Lagar och regler