Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom personlig assistans

Här finns en kostnadsfri utbildning, en checklista, filmer och en handledning som hjälp för att skapa en bättre arbetsmiljö för personliga assistenter.

Som personlig assistent förväntas du hantera många olika uppgifter och situationer, men det händer också att gränserna blir otydliga. I webbutbildningen Trygg assistent tittar vi närmare på olika situationer som kan uppstå i yrket och ger tips på hur du bäst kan agera för att göra arbetsmiljön bättre. Allt för att du ska bli en tryggare personlig assistent, arbetsledare eller chef.

Trygg assistent

Trygg assistent

I webbutbildningen får du lära dig om arbetsmiljö för personliga assistenter. Den består av sex kapitel som belyser olika delar av arbetsmiljön, hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön.

Visa utbildning

Kostnadsfritt

Här finns en handledning som du kan använda som stöd för att planera utbildning i grupp utifrån webbutbildningen.

Handledning för gruppövningar om Trygg assistent-utbildningen

 

Arbeta_i_någons_hem_700x350.png

Att arbeta i någons hem

I den här filmen intervjuar Nour El Rafai personliga assistenter om hur det är att arbeta i någon annans hem. Filmen passar bra som underlag för reflektion och diskussion i arbetsgruppen.

Att arbeta i någons hem (film)

 

Relationer_700x350.png

Relationer

Att skapa en nära relation till sin brukare är naturligt. Men vad gör man om det uppstår en konflikt? Filmen passar bra som underlag för reflektion och diskussion i arbetsgruppen.

Relationer (film)

 

Tunga_lyft_700x350.png

Tunga lyft

Om rökning, tunga lyft och annat i den fysiska arbetsmiljön. Filmen passar bra som underlag för reflektion och diskussion i arbetsgruppen.

Tunga lyft (film)

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.