Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö för privat öppenvård

Välkommen till “Arbetsmiljö för privat öppenvård”! Det är ett utbildningsmaterial som består av en brevskola och en studiehandledning. Med hjälp av materialet kan du hålla 10 kortare utbildningsträffar om arbetsmiljö inom privat öppenvård. På den här sidan hittar du materialet i sin helhet.