Hoppa till huvudinnehållet

Med BAM mot bättre arbetsmiljö

Din Bils stora satsning mot ett ännu bättre arbetsmiljöarbete har redan gett resultat. Fler har fått förståelse för hur viktig en god arbetsmiljö är för både trivsel och säkerhet. Deltagarna har fått konkreta verktyg för riskbedömning och kunskaper om relevanta föreskrifter och regelverk. Dessutom har fler blivit medvetna om att arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet.

Tobias Rückert och Carl-Magnus Lindström är två av de 200 chefer, arbetsledare och skyddsombud på Din Bil som just nu deltar i Prevents arbetsmiljöutbildningar BAM - Bättre arbetsmiljö och Arbetsmiljö för chefer.

Både Tobias och Carl-Magnus har jobbat länge inom Din Bil. Tobias arbetade här som bilförsäljare redan 1989 parallellt med studierna i Uppsala och Carl-Magnus kom till Din Bil 1994 som bilvårdare. De har båda gjort karriär inom företaget och är eniga om att Din Bil har ett bra företagsklimat som uppmuntrar sina anställda att växa.

Sedan 2,5 år är Tobias Rückert regiondirektör på Din Bil Stockholm 1. Det innebär att han ansvarar för det övergripande arbetet och alla dagliga strategier inom försäljning och service för märkena Volkswagen personbilar, Volkswagen transportbilar, Skoda och Seat i Storstockholm. Idag har han ansvar för 15 anläggningar. Men vägen hit var inte spikrak. Tobias var borta från företaget i fem år och arbetade då bland annat som marknadschef hos konkurrenten Bilia. Han drev under en period även sin egen bilhandel. Tobias lockades tillbaka till Din Bil 2004 och blev då märkeschef för Volkswagen.

– Här finns ett hjärta och vi ställer upp för varandra. Det är det som gör att jag alltid har trivts så bra, säger Tobias.

Carl-Magnus Lindström fick sitt första fackliga uppdrag redan 1996. Idag är han förtroendevald på 100 procent, varav 50 procent som fackordförande och 50 procent som huvudskyddsombud.

Både Tobias och Carl-Magnus upplever att nivån på hur väl utbildade cheferna inom Din Bil var inom arbetsmiljöområdet har varierat.

– Nu när vi är så många som går samma utbildning blir det mer enhetligt. Det är extra viktigt eftersom vi många gånger jobbar med farlig teknik och behöver ha koll på utvecklingen, säger Carl-Magnus.

Bra arbetsmiljö ger gladare personal

Att ha ett aktivt arbetsmiljöarbete är viktigt för att attrahera både ny och befintlig personal enligt Tobias och Carl-Magnus.

– Vi vill skapa kontinuitet och få personal att stanna länge inom företaget. Det ger kunskap, trivsel och kontinuitet. Du ska bli frisk av att jobba på Din Bil, säger Tobias.

Idag råder det brist på framför allt mekaniker, men Din Bil jobbar aktivt för att locka till sig kompetenta medarbetare. Ett sätt är att ta emot praktikanter från fordonsgymnasierna. Ett annat är att visa att det finns oändliga möjligheter att växa inom företaget, vilket både Carl-Magnus och Tobias är exempel på.

Samverkar redan för god arbetsmiljö

På Din Bil samverkar chefer och skyddsombud sedan länge för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Man håller skyddsronder tre gånger per år och har regelbundet lokala arbetsmiljömöten. Både Tobias och Carl-Magnus sitter med i en av företagets regionala arbetsmiljökommittéer.

Att så många inom företaget nu går utbildningen tror de kommer ge en djupare förståelse om att arbetsmiljöarbete inte består av enstaka projekt, utan ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet. Arbetsmiljön kommer finnas på agendan vid varje möte och ett nyckeltal för ett lyckat arbetsmiljöarbete är personalomsättningen.

– En bra arbetsmiljö med allt från effektiva och säkra lyftverktyg till snygga bilhallar attraherar människor. BAM – Bättre arbetsmiljö har lett till att en medvetenhet spridits i organisationen om hur viktigt arbetsmiljöarbetet är, säger Tobias. Vi arbetar med delar som man kan skada sig på. Det är förstås en anledning till att arbetsmiljöarbetet är så extra viktigt hos oss. 2019 är det givet att vi ska erbjuda en attraktiv arbetsmiljö. BAM har gett oss redskapen för det!

BAM har lett till vidgade perspektiv och ökad kunskap

Carl-Magnus berättar att utbildningen har gett honom vidgade perspektiv och att han har blivit mer medveten om till exempel riskerna med en dålig arbetsmiljö. Och att arbetsmiljö handlar om så mycket mer än den fysiska miljön.

– Vi har fått konkreta arbetsmetoder inom till exempel riskbedömning. Men arbetsmiljö kan också handla om sådant som psykisk ohälsa och utfrysning.

Utbildningen har fått Tobias att förstå nyttan med systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljön ska vara en självklar del i det dagliga arbetet.

– Jag har också lärt mig mer om arbetsmiljölagen och fått chansen att sätta mig in i de delar av den som är relevant för vår verksamhet, säger Tobias.

Tobias och Carl-Magnus är eniga om att de kommer ha på sig ”skarpare glasögon” och bli mer observanta på både den egna och andras arbetsmiljö efter att ha deltagit i BAM och Arbetsmiljö för chefer.

Prevents utbildningar håller vad de lovar

Till andra företag som funderat på om det är värt tiden och pengarna att skicka sina chefer och skyddsombud på Prevents arbetsmiljöutbildningar säger Tobias:

– Kör. Alla är extremt tidspressade, men vi valde en företagsanpassad utbildning som var relevant paketerad för oss. Det var kul, nyttigt och effektivt. Micke som höll i utbildningarna var väldigt skicklig på att få ett ibland ganska tungt ämne både begripligt och attraktivt. Han växlade mellan våra olika arbetsmiljöer inom kontor och verkstäder på ett sätt som fungerade bra, och det var även bra balans mellan medarbetarens och arbetsgivarens perspektiv.

Carl-Magnus håller med:

– Micke har humor och är väldigt kunnig. Det han säger bygger på gedigen empirisk och akademisk forskning. Han har lärt oss hitta bland Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och gett oss möjlighet att arbeta med stöd av arbetsmiljölagen.

Text och foto: Lena Malmsten-Bäverstam

Från bra till ännu bättre med Din Bil