Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom motorbranschen

Här hittar du en skrift om motorbranschens arbetsmiljö och checklistor för att undersöka arbetsmiljön i verkstäder.

Motorbranschens arbetsmiljö

Motorbranschens arbetsmiljö

Kostnadsfri pdf som beskriver olika delar i motorbranschens arbetsmiljö och ger vägledning om hur risker kan förebyggas och hanteras i bil- och däckverkstaden.

Visa produkt

Kostnadsfritt

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Tips på mer information

Lackeringsbranschen

Arbetsanpassning och rehabilitering

Handintensivt arbete

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Externa länkar

Pumpa säkert (TYA)

Bilrekond (TYA)

Arbetsmiljö för däckmontörer (TYA)

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.