Hoppa till huvudinnehållet

Arbetsmiljö inom kultur och media

För dig som jobbar med film, media och scenkonst finns material som hjälper dig att förbättra arbetsmiljön.

Kultursektorn omfattar många olika typer av verksamheter, där såväl stora institutioner som mindre arbetsplatser finns representerade. Det kan till exempel vara verksamhet inom arkiv och museer, teater, dans och musik. Det gäller också arkitektur, form, design- och bildkonst, bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter. Samt produktion och förmedling av film och video.

Då verksamheterna skiljer sig åt i många avseenden, gällande till exempel yrkesgrupper, arbetsgivare och enskilda arbetsplatser, medför det även skillnader i arbetsmiljön och dess risker. Hos den mindre arbetsgivaren får den enskilde individen ofta ta ett större ansvar vad gäller arbetsmiljöfrågor än hos den större.

Kom igång med arbetsmiljöarbetet

Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Prevent har checklistor, mallar och exempel som stöttar i arbetsmiljöarbetet. 

Checklistor

Prevents checklistor är en bra hjälp för att undersöka arbetsmiljön. De kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Svara på frågorna, bedöm riskerna, skriv in eventuella åtgärder och följ upp. Sedan har du en skriftlig riskbedömning och handlingsplan.

Till Prevents checklistor

Tips på mer information

Arbetsmiljö inom film- och tv-produktion

Arbetsmiljö i mediebranschen

Hitta på sidan

Gå en utbildning i arbetsmiljö!

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljö, desto lättare är det att förbättra den. 
Vår mest efterfrågade utbildning Bättre arbetsmiljö – BAM finns både som lärarledd och som webbutbildning.

Lär dig att jobba med OSA!

Behöver du förbättra områden som stress, arbetssätt, mobbning och konflikter? Utbildningen hjälper dig att förstå reglerna och hur du kan jobba praktiskt med frågorna på din arbetsplats.