Hoppa till huvudinnehållet

Checklistor

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du vill använda en checklista behöver du skapa ett konto eller logga in på prevent.se. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Mina sidor

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Äldreomsorg, vård och behandlingshem

  Checklistan innehåller frågor om organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö samt miljöskydd. Observera att det även finns en checklista specifikt för smittrisker som baseras på AFS 2018:4.

 2. Årlig uppföljning - Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Den här checklistan går igenom de grundläggande delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklistan behandlar såväl hur arbetet bör genomföras som vad som ska dokumenteras. Den är lämplig att

 3. Ytbehandlingsindustrin
 4. Yrkesförare --Taxi
 5. Yrkesförare
 6. VVS Isoleringsarbete - Utrustning för säker och bra arbetsmiljö
 7. VVS Isoleringsarbete - Lim och andra kemiska produkter
 8. VVS Isoleringsarbete - Komplett checklista som omfattar alla checklistor om isoleringsarbete
 9. VVS Isoleringsarbete - Isoleringsmontörernas kunskaper
 10. VVS Isoleringsarbete - För montören på plats
 11. VVS Isoleringsarbete - Fungerande rutiner
 12. VVS Isoleringsarbete - Arbetsplatsen
 13. VVS Isoleringsarbete - Arbetsplanering
 14. VVS Isoleringsarbete - Arbetsmetoder
 15. VVS Installationsarbeten - Del 3 ROT-arbeten
 16. VVS Installationsarbete - Del 2 Servicearbeten och servicebil
 17. VVS Installationsarbete - Del 1 Allmän del
 18. Vibrationer - Helkropp

  Checklistan innehåller frågor om hur risker med helkroppsvibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Helkroppsvibrationer förekommer när någon står, sitter eller ligger på ett vibrerande

 19. Vibrationer - Hand och arm

  Checklistan innehåller frågor om hur risker med vibrationer kan undersökas och hanteras i verksamheten. Vid förekomst av hand- och armvibrationer uppskattas arbetstagarens dagliga vibrationsexponering,

 20. Ventilationsmontage
 21. Ventilation

  Checklistan innehåller frågor om utformning och underhåll av såväl allmän- som processventilation. Syftet är att skapa en bra luftväxling, lufttemperatur och luft så fri som möjligt från

 22. Varumottagning

  Checklistan innehåller frågor om hur lastning och lossning av gods sker. Om hur arbetsplatsen är utformad och om det finns lämplig arbetsutrustning. Syftet är att skapa ett arbete på varumottagningen

 23. Vaktmästeri

  Checklistan innehåller frågor om hur vaktmästeriet är utformat och om det finns lämplig arbetsutrustning med mera. Syftet är att skapa ett arbete i vaktmästeriet fritt från risker.

 24. Trädgårdsodling

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

Med hjälp av enkäten kan ni undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt