Hoppa till huvudinnehållet
Prevents enkäter i nytt format

Har du skickat ut enkäten till dina medarbetare 4 december eller tidigare behöver ni få in svar senast 18 december. Ni kan se och ladda ner resultatet till och med 15 januari 2024. Till Prevents nya enkäter

Checklistor

Prevents kostnadsfria checklistor gör det lättare att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma, föreslå åtgärder och följa upp. De kan fyllas i på datorn, surfplattan eller mobilen. I checklistorna finns hänvisningar till Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

När du vill använda en checklista behöver du skapa ett konto eller logga in på prevent.se. Dela länken med övriga anställda som ska gå igenom checklistan. För att undersöka den psykosociala arbetsmiljön finns Prevents enkäter.

Till Mina sidor

Så använder du checklistorna

Våra checklistor

Sortera efter A-Ö Ö-A
 1. Vaccination på arbetsplatser

  Använd checklistan för förberedelser och hantering av vaccination på arbetsplatsen för det nya coronavirusets (SARS CoV-2). Checklistan innehåller frågor om rutiner för smittrisker, kommunikation och

 2. Trädgårdsodling

 3. Trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljö

  Checklistan är indelad i tre delar. Del 1 är frågor ur ett organisatoriskt perspektiv och behöver inte genomföras lika frekvent medan del 2 och 3 med fördel kan användas mer regelbundet, förslagsvis

 4. Tryggt jobbat i djursjukvården handledning.pdf
 5. Tryggt jobbat i djursjukvården guide.pdf
 6. Trycksatta anordningar

  Checklistan innehåller frågor om användning och kontroll av trycksatta anordningar. Checklistan är lämplig att användas vid skyddsronden eller inför införande av ny utrustning eller förändringar i verksamheten

 7. Truckar

  Checklistan tar upp frågor om utbildning, tillstånd och utformningen av transportvägar och trucken med mera.

 8. Transportvägar

  Checklistan innehåller frågor om hur transportvägarna utformats på arbetsplatsen. Syftet är att minska riskerna för transportolyckor på arbetsstället.

 9. Takarbete

  Checklistan innehåller frågor om arbete på tak för att minska fallriskerna.

 10. Sällskapsdjursverksamhet.pdf
 11. Sågverk - Del 9. Paketläggning, emballering

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Paketläggning och Emballering. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond.

 12. Sågverk - Del 8. Justerverk

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer på Justerverk. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder

 13. Sågverk - Del 7. Virkestorkning

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Virkestorkning. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade

 14. Sågverk - Del 6. Ströläggning

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Ströläggning. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade

 15. Sågverk - Del 5. Råsortering

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Råsortering, uppdelat i områdena Sorteringsfack och Manöverplats. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas

 16. Sågverk - Del 4. Såghus

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Såghus. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder

 17. Sågverk - Del 3. Sågintag

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid sågintag, uppdelat i Rotreducerare, Barkmaskin och Timmerintag. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas

 18. Sågverk - Del 2. Mätstation och timmerplan

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer på vid Mätstation och Timmerplan. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond.

 19. Sågverk - Del 11. Hyvleri

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Hyvleri. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder

 20. Sågverk - Del 10. Utlasting

  Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Utlastning. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade

 21. Sågverk - Del 1. Allmän

  Den här checklistan behandlar verksamheten i olika lokaler och tar upp ventilation, klimat, buller, belysning, luftföroreningar, ergonomi, ensamarbete, transporter etc. Checklistan ger exempel på vanliga

 22. Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Den här checklistan går igenom de grundläggande delarna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Checklistan behandlar såväl hur arbetet bör genomföras som vad som ska dokumenteras. Den är lämplig att

 23. Svetsverkstäder - 5. Slaggning, slipning och riktning

  Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av arbete i svetsverkstäder. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för chefen/arbetsledaren

 24. Svetsverkstäder - 4. Farliga arbetsmoment och målning

  Chefen/arbetsledaren ska tillsammans med svetsaren använda checklistan vid planering och organisation av arbete i svetsverkstäder. Checklistan är också tänkt att vara ett stöd för chefen/arbetsledaren

Våra enkäter

OSA-enkäten

OSA-enkäten

OSA-enkäten är en medarbetarenkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Den innehåller frågor om arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Till OSA-enkäten

Kostnadsfritt

Enkät om sexuella trakasserier

Enkät om sexuella trakasserier

Med hjälp av enkäten kan du undersöka de anställdas upplevelser. Resultatet ger ett bra underlag för att tillsammans ta fram åtgärder för hur ni går vidare.

Till enkäten

Kostnadsfritt