Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljö inom scenkonsten

En risk för dansare är förslitningsskador.

Det arbetar många olika yrkesgrupper inom scenkonstens område, och det kan finnas stora skillnader i både psykosocial och fysisk arbetsmiljö. Dels mellan olika yrkesgrupper, dels mellan olika arbetsplatser.

Ateljéer

I teaterns ateljéer arbetar till exempel tillskärare, skräddare, patinerare, hattmakare, kostymtekniker, sadelmakare, perukmakare samt sminkörer. På en mindre scen får medarbetare ofta arbeta inom ett bredare fält än på en större. Inom ateljéerna är det väsentligt att vara uppmärksam på att bland annat följande arbetsmiljöfaktorer kan förekomma: belastningsbesvär, kemiska risker, buller eller allergier.

Dansare

Alla som arbetar som dansare riskerar att drabbas av förslitningsskador. För att undvika det kan arbetsgivaren se till att träningen är upplagd på ett så bra sätt som möjligt och omfattar tid avsedd för såväl uppvärmning som stretchning efter träning. Det gäller också att se till att lokalerna har en temperatur som är avsedd för dansare.

Musiker

Många musiker riskerar att drabbas av hörselrelaterade skador efter många år i orkester. Såväl tinnitus som andra hörselskador är svåra att leva med. För att skapa en så bra arbetsmiljö som möjligt gäller det att arbeta med att förebygga hörselskador, bland annat genom volymanpassning och ljuddämpning.

Skådespelare

För en skådespelare gäller det att vara både fysiskt och mentalt förberedd i sin roll. Väl på scenen finns mycket som måste fungera för att skådespelaren ska kunna prestera sitt bästa. Det gäller att minimera risker med bland annat scenkanter, kablar, golv, vridscener, höga ljud, statisk belastning och eld. Dessutom finns behovet av att lyssna på kroppen och inte pressa den över gränsen för att slippa ställa in en föreställning.

Sångare

För att få ut det yttersta av sin röst behöver sångaren så goda förutsättningar som möjligt både fysiskt och psykiskt. Olika förutsättningar kan gälla för solister och korister, men det gäller att vara vaksam på de arbetsmiljörisker som kan förekomma. Exempelvis på operascener, med risker i form av ökande ljudnivåer och hårt ansträngda röster.

Teatertekniker

Arbetsmiljön för teatertekniker innehåller ofta risker för belastningsskador. Även om många teatrar och konserthus har byggts om och blivit bättre till exempel vad gäller teknik för lyftanordningar och transportsystem, finns det många mindre scener där den enskilde teaterteknikern behöver ta ett stort ansvar för säkerheten.

Verkstäder

Arbetsuppgifterna inom teaterns verkstäder är växlande och det förekommer arbete med en mängd olika material som alla kräver olika hantering. En verkstad behöver vara anpassad för det arbete som ska utföras, med stora ytor att hantera de olika materialen på. Kemiska hälsorisker och belastningsskador är några av de risker som kan förekomma.

Arbetsmiljöarbete

Att regelbundet jobba med förbättringar i arbetsmiljön är inte bara ett lagkrav utan ger framför allt effektivare verksamhet och friskare anställda. Det som kallas systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) går i stora drag ut på att upptäcka och bedöma risker i arbetsmiljön, åtgärda dem och sedan se till att åtgärderna fungerar. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön, utan även om sådant som stress, konflikter, trivsel och ledarskap.

Öka kunskaperna

Ju mer kunskap du har om arbetsmiljöfrågor, desto lättare är det att förbättra arbetsmiljön. En utbildning ger både kunskap och inspiration. Allra störst nytta får företaget om chef och skyddsombud går utbildningen tillsammans. Prevent erbjuder flera utbildningar, av vilka Bättre arbetsmiljö – BAM är den mest efterfrågade.

Artiklar från Arbetsliv

Publicerad 2019-03-07 Lär dig skona rösten
Publicerad 2018-10-15 Metoo - vad hände sen?